danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 69 khách Trực tuyến
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
Thứ ba, 06 Tháng 4 2021 09:32 - Lượt xem: 46
PDF. In Email

Ngày 02/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1794/KH-UBND Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021; theo đó, một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện cụ thể như sau:
Thứ nhất, xây dựng, ban hành Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án;
Thứ hai, phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc tổ chức tập huấn cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh về phương pháp bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng hòa giải ở cơ sở;
Thứ ba, rà soát, kiện toàn, xây dựng đội ngũ hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở;
Thứ tư, tổ chức tập huấn phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở
Thứ 5, lựa chọn 05 đơn vị xã để thực hiện chỉ đạo điểm gồm: xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ; phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn; xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành; xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức; xã Ba, huyện Đông Giang.
Thứ 6, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trong đó có việc số hóa và đăng tải Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng các ấn phẩm khác về hòa giải ở cơ sở trên Cổng thông tin của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, trên mạng xã hội facebook, youtube và các mạng xã hội khác ..., các phương tiện phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở. Đồng thời tiếp nhận, xử lý thông tin hai chiều, hướng dẫn giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hòa giải ở cơ sở, nhất là các vụ việc khó, phức tạp.
Thứ 7, huy động nguồn lực từ xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở bao gồm: các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, các trung tâm tư vấn pháp luật, tổ chức hành nghề luật sư, Tòa án nhân dân...
Thứ 8, kiểm tra việc thực hiện đề án./.

Thu Hiệp


Tin mới:
Các tin khác: