traloimotcua

Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Hành chính công và Xúc tiên đầu tư

Cập nhật: Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016 13:16

Ngày 14/9/2016, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 3257/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh trên cơ sở bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

Ngành Tư pháp huyện Đại Lộc giao ban công tác quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/2016

Cập nhật: Thứ bảy, 24 Tháng 9 2016 20:38

Chiều ngày 22/9/2016, Phòng Tư pháp huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/ 2016. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch 18 xã, thị trấn. Đồng chí Võ Ngọc Tốt - Trưởng phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Bàn về thẩm quyền ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND cấp huyện

Cập nhật: Thứ ba, 27 Tháng 9 2016 08:44

Từ ngày 01/7/2016 đến nay, khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật Ban hành VBQPPL 2015) đã có hiệu lực thi hành, cùng với việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, ở nhiều đơn vị cấp huyện trong tỉnh, Phòng Tư pháp đang lúng túng khi được giao nhiệm vụ tham mưu xác định hình thức nghị quyết của HĐND cấp mình là văn bản quy phạm pháp luật hay văn bản hành chính.

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 có lợi cho người phạm tội

Cập nhật: Thứ sáu, 16 Tháng 9 2016 15:35

Để triển khai thi hành điểm a, b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội về các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 và các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 để thi hành các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015; ngày 13/9/2016, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn số 276/TANDTC-PC hướng dẫn như sau:

Bà ngoại có đăng ký khai sinh cho cháu được không?

Ngày gửi: 30/04/2016; Người gửi: Văn Thiên Trường; Email: ; Điện thoại: 01672584384; Lượt xem: 0
Cha, mẹ của trẻ em không thể đi đăng ký khai sinh cho con tại Ủy ban nhân dân xã thì bà ngoại có đi đăng ký được không, có cần phải có giấy ủy quyền hay không? Cụ thể, ai có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em? Xin chân thành cảm ơn!
Nghị định số 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
Quyết định Quy định mức trần thu tiền sử dụng dịch vụ công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai
Nghị định số 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Nghị định số 05/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân
Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
Nghị định số 137/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân
Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện