Liên kết web

tu-phap

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 200 khách Trực tuyến
gop y BLDS

Một số hạn chế trong việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Cập nhật: Thứ năm, 03 Tháng 9 2015 13:49

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của hương ước, quy ước trong đời sống và sinh hoạt của cộng đồng dân cư; thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh và đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá mới, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân... phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực của đời sống văn hóa, từ đó đại bộ phận người dân ở cơ sở đều có ý thức tự giác chấp hành những quy định được đề ra trong các bản hương ước, quy ước.

Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn

Cập nhật: Thứ hai, 31 Tháng 8 2015 08:48

 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 71/KH-CAT-PV11, ngày 15/01/2015 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phô biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2015, ngày 28/8/2015, tại UBND phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an thị xã Điện Bàn, UBND, Công an phường Điện Dương tổ chức lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2015 cho hơn 100 người là cán bộ, công chức UBND xã, thanh thiếu niên có biểu hiện hư hỏng và quần chúng nhân dân phường.

Về cấu thành tội dùng nhục hình và tội bức cung trong Dự thảo BLHS sửa đổi

Cập nhật: Thứ năm, 03 Tháng 9 2015 07:48

Đúng một năm sau khi thông qua Hiến pháp năm 2013, ngày 28/11/2014 Quốc hội khóa XIII (kỳ họp thứ 8) đã phê chuẩn Công ước của Liên hiệp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (gọi tắt là Công ước chống tra tấn). Theo Thông báo số 07/2015/TB-LPQT ngày 12/3/2015 của Bộ Ngoại giao thì Công ước chống tra tấn bắt đầu có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 07/3/2015.

Hướng dẫn mới về mức thu phí và quản lý, sử dụng phí công chứng, chứng thực

Cập nhật: Thứ tư, 19 Tháng 8 2015 09:58

 

Ngày 11/ 8/2015, liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTC ngày 19/01/2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

Hỏi về quy định pháp luật đền bù

Ngày gửi: 18/08/2014; Người gửi: Nguyễn Văn Anh; Email: doanduyxuyen@gmail.com; Điện thoại: 0905877487; Lượt xem: 95
Tôi có một mảnh đất ở, do làm ăn xa nên tôi chưa xây nhà để ở, đã bị thu hồi; ngoài mảnh đất này tôi không còn mảnh đất nào khác trên địa bàn xã; UBND xã đã xác nhận tôi không có chổ ở nào khác tại địa phương. Hộ khẩu tôi hiện đã chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. Ban Đền bù không bố trí đất ở cho gia đình tôi vì cho rằng tôi không thuộc diện phải di chuyển chổ ở, nên chỉ trả tiền cho gia đình tôi. Vậy, tôi xin hỏi Ban đền bù làm như thế có đúng không?
Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
Nghị định số 20/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Quyết định 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 3535/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 Ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyết định Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" của tỉnh.
Thông tư số 02/2014/TTLT- BNV- UBDT chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách CB,CC,VC người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ- CP ngày 14/1/2011 của CP về công tác dân tộc
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí