Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Trong 0alt2 ngày 25-26/9/2014, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, Hội Luật gia tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2014-2019). Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Ngọc Quang – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam; ông Trần Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội Luật gia Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và 100 luật gia tham dự.

Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Cập nhật: Thứ sáu, 26 Tháng 9 2014 10:30

Trong 0alt2 ngày 25-26/9/2014, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, Hội Luật gia tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2014-2019). Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Ngọc Quang – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam; ông Trần Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội Luật gia Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và 100 luật gia tham dự.

Tiên Phước tổ chức tập huấn hòa giải viên cơ sở

Cập nhật: Thứ hai, 29 Tháng 9 2014 15:59

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện, nhất là đội ngũ hòa giải viên cơ sở; sáng ngày 26/9/2014 Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ vè kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho 108 Tổ trưởng Tổ hòa giải trên địa bàn toàn huyện.

Chính phủ quy định mới về công tác thi đua khen thưởng

Cập nhật: Thứ ba, 16 Tháng 9 2014 14:31

Ngày 10/9/2014 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2014/NĐ-CP quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.

STT Số hiệu Trích yếu
1 20/2013/TT-BTP Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
2 09b/2013/TT-BTP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP
3 62/2013/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch
4 04/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật công chứng
5 59/2012/NĐ-CP Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật
6 18 /CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 16/2012/QĐ-UBND Quyết định quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 05/2012/TT-BTP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
9 15/CT-TTg Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
10 04 /2012/TTLT-BTP- TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
11 22/2012/TTLT/ BTC- BCA Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người
12 233/QĐ-BTP Quyết định về việc ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012
13 08/2012/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng
14 2/ 2012/QĐ-UBND Ban hành quy trình xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh
15 01/2012/TTLT-BTP-UBDT Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số