Liên kết web

tu-phap

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 86 khách Trực tuyến
gop y BLDS

Sở Tư pháp tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015

Cập nhật: Thứ năm, 23 Tháng 7 2015 13:46

Anh KSTTHCThực hiện Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Nam; ngày 22/7/2015 Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị - Tọa đàm, giao ban 6 tháng đầu năm và tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC năm 2015.

Phú Ninh tập huân công tác văn bản và kiểm soát thủ tục hành chính

Cập nhật: Thứ hai, 27 Tháng 7 2015 10:19

 

Ngày 24/7/2015, Phòng Tư pháp huyện Phú Ninh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác văn bản và kiểm soát thủ tục hành chính cho 160 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác này của các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị ở huyện.

Những điều còn bất cập trong Dự thảo Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)

Cập nhật: Thứ tư, 24 Tháng 6 2015 08:32

Tiếp theo kỳ trước

Thứ bảy, về thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị. Khoản 2 Điều 220, quy định: “Trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩmViện kiểm sát ra quyết định kháng nghị có quyền thay đổi, bổ sung kháng nghị, nhưng không được vượt quá phạm vi … kháng nghị ban đầu, nếu thời hạn … kháng nghị đã hết”.Khoản 3 quy định: “Trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩmViện kiểm sát ra quyết định kháng nghị hoặc Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền rút kháng nghị”. Theo chúng tôi, nội dung điều luật dự thảo sửa đổi như trên không phù hợp với thực tế. Vì: 1) Theo quy định như trên Viện kiểm sát cùng cấp (sơ thẩm) ra quyết định kháng nghị, có quyền có mặt tại phiên tòa phúc thẩm để có thể thay đổi, bổ sung kháng nghị. Như vậy làm sao VKS cấp sơ thẩm biết Tòa án cấp phúc thẩm đưa vụ án ra xét xử khi nào để có mặt? 2) Đại diện Viện kiểm sát cấp sơ thẩm ra quyết định kháng nghị, nếu có mặt tại phiên tòa phúc thẩm, thì sự có mặt của đại diện VKS cấp phúc thẩm tại phiên tòa để làm gì?

Quy định mới của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Cập nhật: Thứ tư, 08 Tháng 7 2015 14:37

Kể từ 01/7/2015, Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa sẽ có hiệu lực thi hành. Trong đó quy định về việc quản lý và sử dụng có hiệu quả đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ địa phương trồng lúa để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên cả nước. Cụ thể như sau:

Hỏi về quy định pháp luật đền bù

Ngày gửi: 18/08/2014; Người gửi: Nguyễn Văn Anh; Email: doanduyxuyen@gmail.com; Điện thoại: 0905877487; Lượt xem: 95
Tôi có một mảnh đất ở, do làm ăn xa nên tôi chưa xây nhà để ở, đã bị thu hồi; ngoài mảnh đất này tôi không còn mảnh đất nào khác trên địa bàn xã; UBND xã đã xác nhận tôi không có chổ ở nào khác tại địa phương. Hộ khẩu tôi hiện đã chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. Ban Đền bù không bố trí đất ở cho gia đình tôi vì cho rằng tôi không thuộc diện phải di chuyển chổ ở, nên chỉ trả tiền cho gia đình tôi. Vậy, tôi xin hỏi Ban đền bù làm như thế có đúng không?
Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
Nghị định số 20/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Quyết định 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 3535/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 Ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyết định Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" của tỉnh.
Thông tư số 02/2014/TTLT- BNV- UBDT chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách CB,CC,VC người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ- CP ngày 14/1/2011 của CP về công tác dân tộc
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí