TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 153 khách Trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về phòng chống HIV/AIDS năm 2010
Thứ tư, 12 Tháng 5 2010 07:00

Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về phòng chống HIV/AIDS năm 2010

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 13/01/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010; Công văn số 32/VPAIDS ngày 22/4/2010 của Văn phòng thường trực phòng, chống AIDS về hướng dẫn triển khai kế hoạch phòng chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Nam năm 2010. Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật về phòng chống HIV/AIDS năm 2010 với các nội dung cụ thể như sau:

Xem chi tiết

 
Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2010 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Thứ sáu, 07 Tháng 5 2010 07:00

Kế hoạch Công tác cải cách hành chính năm 2010 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

    Thực hiện Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006-2010; Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2010, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2010 như sau:

Xem chi tiết

 
Báo Cáo kết quả công tác tư pháp quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp Quý II
Thứ hai, 03 Tháng 5 2010 07:00

Báo cáo kết quả Công tác Tư pháp Quý I và phương hướng nhiệm vụ công tác Tư pháp quý II

Thực hiện Quyết định số 651/QĐ-BTP ngày 05/ 2/2010 của Bộ Tư pháp, về ban hành Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2010, Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 03/ 3/ 2010 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch công tác tư pháp năm 2010, Sở Tư pháp tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành. Kết quả đạt được trong quý I/2010 như sau:

Xem chi tiết

 

 
Kết quả công tác tháng 4/ 2010
Thứ hai, 03 Tháng 5 2010 07:00

Kết quả công tác  tháng 4/ 2010

Văn phòng Sở tổng hợp kết quả công tác đã thực hiện từ ngày 15/ 3/ 2010 đến ngày 15/ 4/ 2010 của các Phòng, Trung tâm thuộc Sở, như sau:

Xem chi tiết

 
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế và triển khai công tác theo dõi tình hình THPL
Thứ hai, 03 Tháng 5 2010 07:00

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế và triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2010

 
 

Thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 833/QĐ-BTP ngày 08/3/2010 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ngành Tư pháp năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 824/QĐ-BTP ngày 05/3/2010 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế và triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại tỉnh Bình Thuận và tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trích xuất Công văn số 917/BTP-VĐCXDPL ngày 06/4/2010 được đính kèm và báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đoàn đại biểu tham dự hội nghị tập huấn, đảm bảo đúng thời gian đăng ký đại biểu về Bộ Tư pháp (Bộ Tư pháp đã gửi Công văn theo đường hành chính đến Ủy ban nhân dân và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

(Theo cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp)

 

 
Kế hoạch công tác cụ thể của từng đơn vị thuộc sở năm 2010
Thứ ba, 13 Tháng 4 2010 07:00

Kế hoạch công tác cụ thể của từng đơn vị thuộc sở năm 2010

 
<< Bắt đầu < Lùi 111 112 113 114 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 113 trong tổng số 114