BAUCU2016
Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng
traloimotcua

Sở Tư pháp triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về cải cách hành chính

Cập nhật: Thứ tư, 25 Tháng 5 2016 09:40

 

HN cua soNgày 24/5/2016, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU được ban hành ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính cho toàn thể công chức Khối Văn phòng Sở và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Huyện Nông Sơn tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Cập nhật: Thứ tư, 25 Tháng 5 2016 09:26

Sáng ngày 19/5/2016, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật cho hơn 70 đại biểu là những người trực tiếp tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính của các phòng, ban thuộc UBND huyện, cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; lãnh đạo UBND các xã; công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công an, Địa chính - Xây dựng.

Về tư cách pháp nhân và con dấu của Phòng Tư pháp: Bộ Nội vụ hướng dẫn khác quy định của Chính phủ

Cập nhật: Thứ sáu, 13 Tháng 5 2016 10:38

Ngày 28/4/2009, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV (gọi tắt là Thông tư 01) hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã. Tại khoản 2 Điều 4 (quy định vị trí và chức năng), Thông tư này quy định: “Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

6 hành vi bị nghiêm cấm trong Luật An toàn thông tin mạng

Cập nhật: Thứ tư, 25 Tháng 5 2016 10:00

Luật An toàn thông tin mạng được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông ngày 19/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, gồm 8 Chương, 54 điều quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng; quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng.

đôi tượng được trợ giúp pháp lý

Ngày gửi: 31/12/2015; Người gửi: nguyen duc chau; Email: ; Điện thoại: 01665260072; Lượt xem: 0
Bạn Nguyễn Đức Châu, xã Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam (Điện thoại: 1665260072), hỏi: "Vừa qua vụ việc của tôi được Tòa án đưa ra xét xử nhưng tôi không có đủ khả năng thuê luật sư bào chữa. Xin hỏi: Gia đình tôi là hộ nghèo thì có được luật sư trợ giúp không"? 
Nghị định số 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
Quyết định Quy định mức trần thu tiền sử dụng dịch vụ công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai
Nghị định số 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Nghị định số 05/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân
Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
Nghị định số 137/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân
Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện