TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 80 khách Trực tuyến
Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo
Thứ năm, 29 Tháng 3 2018 10:47 - Lượt xem: 661
PDF. In Email

Ngày 11/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.
Theo đó, Nghị định này hướng dẫn về đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và cơ chế sử dụng ngân sách địa phương đầu tư cho DNNVV (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo.
Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo do tối đa 30 nhà đầu tư góp vốn thành lập trên cơ sở điều lệ quỹ và không có tư cách pháp nhân; quỹ này không được góp vốn vào quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác. Tài sản góp vốn có thể bằng tiền Việt Nam, vàng, giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản khác có thể định giá bằng tiền. Nhà đầu tư không được sử dụng vốn vay để góp vốn thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Danh mục và hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo gồm: gửi tiền tại các ngân hàng thương mại; đầu tư không quá 50% vốn điều lệ của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo sau khi nhận đầu tư. Toàn bộ số vốn góp và tài sản của các nhà đầu tư tại quỹ phải được hạch toán độc lập với công ty thực hiện quản lý quỹ. Các nhà đầu tư góp vốn thành lập quỹ tự thỏa thuận về thẩm quyền quyết định danh mục đầu tư và nội dung này phải được quy định tại điều lệ quỹ và hợp đồng với công ty thực hiện quản lý quỹ (nếu có).
Căn cứ vào điều kiện ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp giao cho tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương có chức năng đầu tư tài chính để thực hiện đầu tư vào DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Doanh nghiệp nhận đầu tư từ tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương là DNNVV khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng các tiêu chí: Hoạt động trong các lĩnh vực mà địa phương ưu tiên phát triển; Phải được ít nhất một trong các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo lựa chọn để đầu tư.
Việc lựa chọn quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo cùng đầu tư cần đảm bảo tối thiểu các điều kiện đó là có cam kết cùng với tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương đầu tư vào DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; tối thiểu 01 năm kinh nghiệm thực hiện hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; có khả năng tự trang trải chi phí khi tham gia thực hiện đầu tư. Hàng năm, tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương tiến hành đánh giá, điều chỉnh và công bố danh sách các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được lựa chọn trên Cổng thông tin điện tử của tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương và của UBND cấp tỉnh. Khoản vốn đầu tư từ tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương cho một doanh nghiệp nhận đầu tư không vượt quá 30% tổng vốn đầu tư mà doanh nghiệp đó huy động được từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo cùng đầu tư.
Thời hạn đầu tư từ ngân sách địa phương tối đa là 05 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng đầu tư giữa tổ chức tài chính nhà nước của địa phương với doanh nghiệp nhận đầu tư. Tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương tổ chức đánh giá kết quả thực hiện hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo sử dụng ngân sách địa phương, báo cáo UBND và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Điều 31 Luật Hỗ trợ DNNVV. Nghị định có hiệu lực từ ngày 11/3/2018./.

Văn Cả


Tin mới:
Các tin khác: