TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 28 khách Trực tuyến
Lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm
Thứ sáu, 06 Tháng 4 2018 15:32 - Lượt xem: 731
PDF. In Email

Ngày 03/4/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 370/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, lãi suất cho vay ưu đãi đối với đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Lãi suất quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Theo Nghị định 100, các đối tượng được vay vốn quy định tại các Khoản 1,4,5,6,7 điều 49 Luật Nhà ở (Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức); Mức vốn vay để mua, thuê nhà ở xã hội sẽ được vay tối đa 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Các đối tượng  được vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Định kỳ hằng năm, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện sơ kết, đánh giá, đề xuất, kiến nghị điều chỉnh lãi suất cho phù hợp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Văn Cả


Tin mới:
Các tin khác: