HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP
Chọn lĩnh vực văn bản:
Chọn thể loại văn bản:
Năm ban hành:
Nhập cụm từ tìm kiếm:
 
Số TT Số ký hiệu Ngày ban hành Thể loại Lĩnh vực Cơ quan ban hành Trích yếu
1 09/KH-HĐPH 15/03/2017 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2017
2 08/KH-STP 05/03/2017 Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Tư pháp năm 2017
3 07/KH-STP 28/02/2017 Kế hoạch Lĩnh vực khác Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017
4 170/STP-BTTP 27/02/2017 Công văn Luật sư - Đấu giá - Công chứng - Quản tài viên Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v triển khai thực hiện các quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí
5 04/KH-STP 14/02/2017 Kế hoạch Công nghệ thông tin Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 của Sở Tư pháp
6 464/QĐ-UBND 14/02/2017 Quyết định Lĩnh vực khác UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Ban hành các Kế hoạch công tác tư pháp năm 2017
7 08/TB-STP 23/01/2017 Thông báo Công nghệ thông tin Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Thông báo V/v thực hiện áp dụng chữ ký số
8 14/QĐ-STP 10/01/2017 Quyết định Thi đua khen thưởng Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Quyết định tặng giấy khen năm 2016 cho các cá nhân có thành tích xuất sắc công tác Tư pháp huyện Đại Lộc
9 13/QĐ-STP 10/01/2017 Quyết định Thi đua khen thưởng Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Quyết định tặng giấy khen năm 2016 cho Phòng Tư pháp
10 01/KH-STP 10/01/2017 Kế hoạch Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Trợ Giúp pháp lý năm 2017