Số - ký hiệu: 25/2021/QĐ-TTg Ngày ban hành: 22/07/2021
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật
Trích yếu: Quyết định quy định về xã, phường, th trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
File đính kèm:

25/2021/QĐ-TTg.pdf

Lượt xem: 95
Số TT Số ký hiệu Ngày ban hành Thể loại Lĩnh vực Cơ quan ban hành Trích yếu
1 644/HĐPH 12/05/2021 Công văn Phổ biến giáo dục pháp luật Hội đồng phối hợp phổ biên giáo dục pháp luật tỉnh Công văn Về việc tiếp tục triển khai tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống COVID -19
2 621/STP-PBGDPL 10/05/2021 Công văn Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v tiếp tục phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến đợt 2 và thay đổi thể lệ cuộc thi
3 20/2021/NQ-HĐND 19/04/2021 Nghị quyết Phổ biến giáo dục pháp luật HĐND tỉnh Quảng Nam Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4 1083/GM-UBMD 10/12/2020 Giấy mời Phổ biến giáo dục pháp luật UBND tỉnh Quảng Nam Giấy mời và tài liệu hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương.
5 1177/STP - PBGDPL 07/11/2018 Công văn Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v báo cáo kết quả công tác PBGDPL năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
6 376/STP-HCTP 22/06/2018 Công văn Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến " năm 2018 do Bộ tư pháp tổ chức
7 103/STP-PBGDPL 01/03/2018 Công văn Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v Sử dụng nguồn kinh phí PBGDPL của tỉnh giao cho các huyện, thị xã, thành phố quản lý trong năm 2018
8 484/STP-PBGDPL 24/05/2017 Công văn Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2017
9 16/KH-STP 30/03/2017 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Kế hoạch dự toán đề nghị phân bổ kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
10 09/KH-HĐPH 15/03/2017 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2017