Số - ký hiệu: 476/STP-VP Ngày ban hành: 18/05/2017
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực: Công tác tư pháp
Trích yếu: Công văn V/v báo cáo công tác Tư pháp và báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm 2017
File đính kèm:

CV_huong_dan_thong_ke_6_thang_dau_nam_2017.doc

Lượt xem: 127
Số TT Số ký hiệu Ngày ban hành Thể loại Lĩnh vực Cơ quan ban hành Trích yếu
1 27/GM-STP 04/07/2017 Giấy mời Công tác tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Giấy mời Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2017