Số - ký hiệu: 27/GM-STP Ngày ban hành: 04/07/2017
Thể loại văn bản: Giấy mời Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực: Công tác tư pháp
Trích yếu: Giấy mời Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2017
File đính kèm:

GM_so_ket_6_thang_2017_truc_tuyen.doc

Lượt xem: 127
Số TT Số ký hiệu Ngày ban hành Thể loại Lĩnh vực Cơ quan ban hành Trích yếu
1 476/STP-VP 18/05/2017 Công văn Công tác tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v báo cáo công tác Tư pháp và báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm 2017