Số - ký hiệu: 17/TB-STP Ngày ban hành: 26/04/2019
Thể loại văn bản: Thông báo Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Trích yếu: Thông báo lựa chọn, ký kết hợp đồng với tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý
File đính kèm:

TB_17.pdf

Lượt xem: 127
Số TT Số ký hiệu Ngày ban hành Thể loại Lĩnh vực Cơ quan ban hành Trích yếu
1 21/TB-STP 03/07/2019 Thông báo Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý
2 18/TB-TGPL 10/10/2018 Thông báo Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Thông báo kết quả lựa chọn luật sư ký kết hợp đồng trợ giúp pháp lý
3 01/HCTT-TGPL 16/01/2018 Thông báo Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Thông báo lựa chọn, ký hợp đồng với luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý
4 17/KH-STP 04/04/2017 Kế hoạch Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5 01/KH-STP 10/01/2017 Kế hoạch Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Trợ Giúp pháp lý năm 2017