danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 22 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
Quy định của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Thứ sáu, 02 Tháng 10 2020 14:11

Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Nghị định quy định một số nội dung cơ bản

 
Một số quy định mới về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Thứ tư, 23 Tháng 9 2020 09:18

Ngày 14/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 107/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 
Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
Thứ hai, 24 Tháng 8 2020 09:56

Ngày 15/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

 
Quy định mới của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
Thứ hai, 17 Tháng 8 2020 16:20

Ngày 28/7/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Theo đó, Nghị định quy định những nội dung cơ bản đáng chú ý

 
Mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh
Thứ tư, 15 Tháng 7 2020 10:02

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu thực tế của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hoạt động chứng thực tại địa phương; ngày 13/7/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND quy định mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh. 

 
Một số quy định mới của Bộ Tư pháp về công tác hộ tịch
Thứ hai, 06 Tháng 7 2020 08:35

Ngày 28/5/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTP "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch" (gọi tắt là Thông tư số 04). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2020 và thay thế Thông tư số 05/2015/TT-BTP.

 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
Thứ hai, 29 Tháng 6 2020 14:23

Ngày 25/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 893/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

 
Chính phủ ban hành quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức
Thứ tư, 03 Tháng 6 2020 14:34

Ngày 01/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ - CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

 
Nghị định của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
Thứ năm, 28 Tháng 5 2020 13:57

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, Nghị định quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

 
Hướng dẫn về thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
Thứ tư, 20 Tháng 5 2020 15:09

Ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

 
Quy định việc sử dụng quốc tịch của công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài trong quan hệ với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam
Thứ hai, 04 Tháng 5 2020 13:46

Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam. Về nguyên tắc, công dân nước ta chỉ được mang một quốc tịch được quy định tại Điều 4 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 68