danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 74 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
Một số quy định mới của Bộ Tư pháp về công tác hộ tịch
Thứ hai, 06 Tháng 7 2020 08:35

Ngày 28/5/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTP "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch" (gọi tắt là Thông tư số 04). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2020 và thay thế Thông tư số 05/2015/TT-BTP.

 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
Thứ hai, 29 Tháng 6 2020 14:23

Ngày 25/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 893/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

 
Chính phủ ban hành quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức
Thứ tư, 03 Tháng 6 2020 14:34

Ngày 01/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ - CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

 
Nghị định của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
Thứ năm, 28 Tháng 5 2020 13:57

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, Nghị định quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

 
Hướng dẫn về thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
Thứ tư, 20 Tháng 5 2020 15:09

Ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

 
Quy định việc sử dụng quốc tịch của công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài trong quan hệ với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam
Thứ hai, 04 Tháng 5 2020 13:46

Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam. Về nguyên tắc, công dân nước ta chỉ được mang một quốc tịch được quy định tại Điều 4 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.

 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID -19
Thứ hai, 27 Tháng 4 2020 14:42

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 42/NQ- CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ; ngày 24/4/2020, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ –TTg Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID -19

 
Chính phủ quy định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Thứ năm, 16 Tháng 4 2020 09:29

Ngày 09/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP quy định về các hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, gồm: quản lý, quản trị dữ liệu số; kết nối, chia sẻ dữ liệu số; sử dụng, khai thác dữ liệu số của cơ quan nhà nước; cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước cho tổ chức, cá nhân; quyền và trách nhiệm trong kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (không áp dụng đối với việc chia sẻ dữ liệu số chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

 
Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Thứ hai, 13 Tháng 4 2020 11:10

Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Thứ ba, 31 Tháng 3 2020 14:21

Ngày 24/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia.

 
Quy định cụ thể các trường hợp đặc biệt xin nhập quốc tịch Việt Nam đồng thời xin giữ quốc tịch nước ngoài
Thứ tư, 18 Tháng 3 2020 09:02

"Nguyên tắc một quốc tịch" của nước ta được xác định tại Điều 4 của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 như sau: "Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp luật này có quy định khác"; theo đó, tại khoản 3, Điều 19 của Luật Quốc tịch Việt Nam quy định: "Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép"...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 67