Văn bản, chính sách mới
Nghị Quyết của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Thứ hai, 27 Tháng 9 2021 10:11

Nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, góp phần hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống

 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thứ sáu, 24 Tháng 9 2021 15:02

Ngày 26/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là Nghị định 80/2021/NĐ-CP).

 
Chính phủ quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai
Thứ năm, 16 Tháng 9 2021 15:13

Ngày 01/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai

 
Quy định mới về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
Thứ năm, 09 Tháng 9 2021 14:23

Ngày 27/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

 
Một số điểm mới trong Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ năm, 09 Tháng 9 2021 14:21

Ngày 30/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021 và thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT.

 
Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi đối với các trường hợp tinh giản biên chế
Thứ tư, 25 Tháng 8 2021 16:14

Ngày 24/8/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 4126/BNV-TCBC về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP.

 
Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Thứ năm, 19 Tháng 8 2021 14:34

Ngày 01/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi là Thông tư 40/2021/TT-BTC)

 
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Thứ sáu, 13 Tháng 8 2021 16:16

Ngày 21/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là Nghị định 60/2021/NĐ-CP), Nghị định có các nội dung đáng chú ý sau:

 
Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức thuộc tỉnh Quảng Nam
Thứ năm, 05 Tháng 8 2021 14:08

Ngày 30/7/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức

 
Chính phủ ban hành quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công cách mạng
Thứ năm, 05 Tháng 8 2021 14:02

Ngày 24/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công cách mạng với một số nội dung đáng lưu ý như sau:

 
Nghị định của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
Thứ tư, 04 Tháng 8 2021 10:44

Ngày 01/8/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Theo đó, Nghị định quy định một số nội dung đáng chú ý như sau:

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 72