danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 45 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
Bộ Tư pháp quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng
Thứ sáu, 26 Tháng 2 2021 15:39

Ngày 03/02/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng với một số nội dung cụ thể như sau:

 
Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025
Thứ sáu, 26 Tháng 2 2021 10:44

Ngày 27/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, Nghị định 07/2021/NĐ-CP đưa ra các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều; chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình và trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025.

 
Hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi của Bộ Tư pháp
Thứ năm, 21 Tháng 1 2021 10:58

Ngày 28/12/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi 

 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện
Thứ sáu, 08 Tháng 1 2021 08:21

Ngày 21/12/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện (sau đây gọi tắt là Thông tư 07).

 
Chính phủ ban hành quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động
Thứ tư, 06 Tháng 1 2021 15:50

Ngày 18/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu của người lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2021

 
Quy định của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Thứ sáu, 02 Tháng 10 2020 14:11

Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Nghị định quy định một số nội dung cơ bản

 
Một số quy định mới về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Thứ tư, 23 Tháng 9 2020 09:18

Ngày 14/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 107/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 
Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
Thứ hai, 24 Tháng 8 2020 09:56

Ngày 15/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

 
Quy định mới của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
Thứ hai, 17 Tháng 8 2020 16:20

Ngày 28/7/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Theo đó, Nghị định quy định những nội dung cơ bản đáng chú ý

 
Mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh
Thứ tư, 15 Tháng 7 2020 10:02

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu thực tế của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hoạt động chứng thực tại địa phương; ngày 13/7/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND quy định mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh. 

 
Một số quy định mới của Bộ Tư pháp về công tác hộ tịch
Thứ hai, 06 Tháng 7 2020 08:35

Ngày 28/5/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTP "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch" (gọi tắt là Thông tư số 04). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2020 và thay thế Thông tư số 05/2015/TT-BTP.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 68