TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 63 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019
Thứ ba, 17 Tháng 9 2019 13:49

Ngày 13/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5413/KH-UBND về tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2019 trên địa bàn tỉnh; với những nội dung cụ thể như sau:

 
Quy định mới về quản lý và sử dụng tài nguyên internet
Thứ năm, 05 Tháng 9 2019 08:27

Ngày 19/7/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ TTTT về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

 
Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng ngân sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thứ bảy, 24 Tháng 8 2019 14:54

Ngày 08/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 49/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo đó phạm vi điều chỉnh bao gồm: Hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến; hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong khi được cử tham gia khóa đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 03 tháng.

 
Liên thông giữa tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
Thứ sáu, 23 Tháng 8 2019 08:20

Ngày 05/7/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT quy định về việc liên thông giữa tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022”
Thứ ba, 20 Tháng 8 2019 14:24

Ngày 16/8/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 4857/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án"Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022" trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Kế hoạch đã đề ra một số hoạt động cụ thể như sau:

 
UBND tỉnh chấn chỉnh công tác mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Thứ ba, 13 Tháng 8 2019 10:40

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng một số địa phương, đơn vị tự ý phối hợp với các cơ sở đào tạo (kể cả các cơ sở đào tạo không có chức năng mở lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức) mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng; các cơ sở đào tạo tự ý chiêu sinh mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức nói riêng và các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung trên địa bàn tỉnh nhưng không nằm trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; ngày 06/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4608/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

 
Các trường hợp đặc biệt được tiếp nhận trong tuyển dụng công chức
Thứ tư, 24 Tháng 7 2019 09:25

Ngày 14/5/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

 
Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong việc tặng quà và nhận quà tặng
Thứ năm, 11 Tháng 7 2019 15:42

Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; theo đó, quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với việc tặng quà và nhận quà tặng, được quy định như sau:

 
Những nội dung cần quan tâm trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Thứ năm, 04 Tháng 7 2019 16:09

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đã được Quốc hội khóa XIV thông qua vào ngày 14/6/2019; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020; với một số nội dung đáng chú ý như sau:

 
Trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thứ hai, 01 Tháng 7 2019 08:30

Ngày 24/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo đó nguyên tắc thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phải có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; không chồng chéo, trùng lặp.

 
Chế độ, chính sách mới đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Thứ ba, 07 Tháng 5 2019 22:31

Ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP quy định về số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Cụ thể như sau: Loại 1: tối đa 23 người; Loại 2: tối đa 21 người; Loại 3: tối đa 19 người.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 64