chuc mung nam moi 2017
traloimotcua

Đoàn công tác thực hiện thỏa thuận giải quyết người Việt Nam di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới của tỉnh làm việc tại tỉnh Sê Koong, Lào

Cập nhật: Thứ tư, 04 Tháng 1 2017 08:10

Trong các ngày từ 26/12 - 31/12/2016, Đoàn công tác Tổ chuyên viên thực hiện Thỏa thuận giải quyết người Việt Nam di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới của tỉnh Quảng Nam đã sang huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Koong (Lào) triển khai công tác điều tra, khảo sát, xác minh song phương đợt 1 giữa 02 tỉnh Quảng Nam và tỉnh Sê Koong, để lập danh sách người Việt Nam di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới huyện Đắc Chưng.

Huyện Quế Sơn sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở

Cập nhật: Thứ ba, 17 Tháng 1 2017 10:04

Sáng ngày 12/01/2017, UBND huyện Quế Sơn tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; tổng kết công tác tư pháp và PBGDPL năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện.

Thực hiện xét xử lưu động nhằm nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân

Cập nhật: Thứ sáu, 06 Tháng 1 2017 10:17

Sáng 7/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo "Các tiêu chí đưa vụ việc ra xét xử lưu động nhằm nâng cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân". Ông Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Tư pháp chủ trì Hội thảo.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế

Cập nhật: Thứ ba, 10 Tháng 1 2017 14:16

Để đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, ngày 06/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg chỉ thị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Bà ngoại có đăng ký khai sinh cho cháu được không?

Ngày gửi: 30/04/2016; Người gửi: Văn Thiên Trường; Email: ; Điện thoại: 01672584384; Lượt xem: 0
Cha, mẹ của trẻ em không thể đi đăng ký khai sinh cho con tại Ủy ban nhân dân xã thì bà ngoại có đi đăng ký được không, có cần phải có giấy ủy quyền hay không? Cụ thể, ai có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em? Xin chân thành cảm ơn!
Quyết định 4079/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 về Công bố Bộ Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng về quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Nghị định số 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
Quyết định Quy định mức trần thu tiền sử dụng dịch vụ công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai
Nghị định số 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Nghị định số 05/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân
Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
Nghị định số 137/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân