Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng
traloimotcua

Chi đoàn Sở Tư pháp viếng hương tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam

Cập nhật: Thứ tư, 27 Tháng 7 2016 08:35

kp72Nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng quê hương, nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2016), ngày 23/7/2016, Chi đoàn Sở Tư pháp và Chi đoàn kết nghĩa - Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ viếng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. Tham dự Lễ viếng hương, có lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở, lãnh đạo Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh và toàn thể đoàn viên hai chi đoàn.

Phú Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng về công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Cập nhật: Thứ tư, 27 Tháng 7 2016 08:42

Ngày 26/7/2016, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Phú Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng về công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với trên 120 người tham dự, gồm: Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở của xã, thị trấn; Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN xã, thị trấn; Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

Một số vướng mắc trong quản lý nhà nước đối với công tác bán đấu giá tài sản (BĐGTS) hiện nay tại địa phương

Cập nhật: Thứ năm, 28 Tháng 7 2016 15:08

Qua gần 6 năm triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về BĐG tài sản (Nghị định số 17) và các Thông tư hướng dẫn thi hành của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính; đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có 04 tổ chức BĐG chuyên nghiệp được thành lập (Trong đó có: 01 trung tâm, 02 doanh nghiệp và 01 chi nhánh), với 10 đấu giá viên đã đăng ký hành nghề. Nhìn chung các tổ chức BĐG chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, có hiệu quả, các hợp đồng BĐG các loại tài sản, thu phí đấu giá ngày càng tăng, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nguồn ngân sách của tỉnh trong thời gian qua; các cuộc bán đấu giá đều do đấu giá viên làm việc trong tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp điều hành theo đúng trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản.

Thông tư mới của Bộ Tư pháp về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Cập nhật: Thứ sáu, 29 Tháng 7 2016 09:53

Ngày 22/7/2016, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BTP quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (Thông tư số 10), thay thế Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 quy định về trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Sau đây là một số điểm mới đáng chú ý của Thông tư số 10:

Bà ngoại có đăng ký khai sinh cho cháu được không?

Ngày gửi: 30/04/2016; Người gửi: Văn Thiên Trường; Email: ; Điện thoại: 01672584384; Lượt xem: 0
Cha, mẹ của trẻ em không thể đi đăng ký khai sinh cho con tại Ủy ban nhân dân xã thì bà ngoại có đi đăng ký được không, có cần phải có giấy ủy quyền hay không? Cụ thể, ai có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em? Xin chân thành cảm ơn!
Nghị định số 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
Quyết định Quy định mức trần thu tiền sử dụng dịch vụ công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai
Nghị định số 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Nghị định số 05/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân
Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
Nghị định số 137/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân
Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện