THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI – ẤT MÙI 2015
Của đồng chí Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật tỉnh
Chúc mừng năm mới 2015

Các địa phương trong tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015

Cập nhật: Thứ năm, 26 Tháng 2 2015 09:27

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trong năm 2015, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Sở Tư pháp đến thăm và tặng sách pháp luật cho Thư viện cà phê sách Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh

Cập nhật: Thứ năm, 26 Tháng 2 2015 15:38

Sáng ngày 25/02/2015, đồng chí Đặng Văn Đào - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đến thăm và tặng sách pháp luật cho Thư viện cà phê sách Đại An (thôn Đại An, xã Tam Đại Phú Ninh). Cùng đi có lãnh đạo và chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Phòng Tư pháp huyện Phú Ninh; đại diện Đảng ủy, UBND xã Tam Đại, chi bộ, Ban nhân dân thôn Đại An cũng đến tham dự.

Tội Đánh bạc - những vướng mắc, bất cập và kiến nghị hoàn thiện

Cập nhật: Thứ tư, 11 Tháng 2 2015 14:26

Hành vi đánh bạc được xem là tội phạm từ khi Nhà nước ta ban hành Sắc lệnh số 168-SL ngày 14/4/1948 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa về việc ấn định cách trừng trị tội đánh bạc. Kế đến, tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc được quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 1985. BLHS năm 1999 đã quy định theo hướng tách tội đánh bạc với tội tổ chức đánh bạc thành hai điều luật riêng, mà theo đó, tội đánh bạc được quy định tại Điều 248 và tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc quy định tại Điều 249 BLHS. Do sự phát triển của tình hình kinh tế, xã hội nước ta nên ngày 19/6/2009  tại kỳ họp thừ 5 Quốc hội khóa XII, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2009, trong đó đã sửa đổi, bổ sung tội đánh bạc. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 248 BLHS chủ yếu mức tiền đánh bạc, còn về cơ bản các dấu hiệu cấu thành tội đánh bạc được giữ nguyên.

Quy định mới về xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

Cập nhật: Thứ sáu, 27 Tháng 2 2015 13:55

Ngày 05/01/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất (sau đây gọi là Thông tư 02).

Hỏi về quy định pháp luật đền bù

Ngày gửi: 18/08/2014; Người gửi: Nguyễn Văn Anh; Email: doanduyxuyen@gmail.com; Điện thoại: 0905877487; Lượt xem: 95
Tôi có một mảnh đất ở, do làm ăn xa nên tôi chưa xây nhà để ở, đã bị thu hồi; ngoài mảnh đất này tôi không còn mảnh đất nào khác trên địa bàn xã; UBND xã đã xác nhận tôi không có chổ ở nào khác tại địa phương. Hộ khẩu tôi hiện đã chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. Ban Đền bù không bố trí đất ở cho gia đình tôi vì cho rằng tôi không thuộc diện phải di chuyển chổ ở, nên chỉ trả tiền cho gia đình tôi. Vậy, tôi xin hỏi Ban đền bù làm như thế có đúng không?
Quyết định số 3535/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 Ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyết định Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" của tỉnh.
Thông tư số 02/2014/TTLT- BNV- UBDT chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách CB,CC,VC người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ- CP ngày 14/1/2011 của CP về công tác dân tộc
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 – 2020
Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
Công văn V/v đẩy nhanh tiến độ tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng

qoffice
Thăm dò ý kiến

Theo bạn hiện nay công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Quảng Nam như thế nào !
 
Theo bạn, Bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ một cửa tại Sở Tư pháp hiện nay như thế nào !