TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 119 khách Trực tuyến
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính đang bị tạm giữ
Thứ hai, 25 Tháng 6 2018 09:14 - Lượt xem: 354
PDF. In Email

Để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 232/TB-VPCP ngày 21/7/2017 của Văn phòng Chính phủ; ngày 09/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính quá hạn tạm giữ trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Chủ tịch UBND yêu cầu các Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải thực hiện các nội dung sau:
- Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan:
+ Tập trung xử lý các phương tiện giao thông đường bộ vi phạm đang bị tạm giữ quá hạn theo đúng quy định của pháp luật; khẩn trương trả lại cho người vi phạm, chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp đối với những phương tiện vi phạm đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính, hoàn thành xong trước ngày 01/8/2018.
+ Quán triện đầy đủ và thực hiện đúng quy định của pháp luật về tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính; hạn chế giữ phương tiện theo tinh thần của Luật Xử lý vi phạm hành chính; trong trường hợp đủ điều kiện, bắt buộc phải giữ phương tiện vi phạm để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì cần áp dụng triệt để quy định về việc giao cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản phương tiện dưới sự quản lý, giám sát của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 10 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn quy trình, trình tự, thủ tục trong tạm giữ và xử lý các phương tiện giao thông vi phạm bị tạm giữa theo đúng quy định của pháp luật. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc tạm giữ và xử lý phương tiện đang bị tạm giữ để cung cấp thông tin; phối hợp với Sở Tư pháp trong hướng dẫn thực hiện.
- Sở Giao thông vận tải – Cơ quan thường trực Tổ công tác liên ngành xử lý các phương tiện giao thông vi phạm hành chính đang bị tạm giữ trên địa bàn tỉnh: chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tạm giữ phương tiện vi phạm; theo dõi việc triển khai thực hiện chỉ đạo về tạm giữ phương tiện, xử lý phương tiện giao thông vi phạm đang bị tạm giữ trên địa bàn tỉnh và các nội dung khác của Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động phối hợp, các cơ quan, đơn vị được giao hiệm chủ trì triển khai thực hiện nghiêm nội dung của Chỉ thị này./.

Ly Dung


Tin mới:
Các tin khác: