TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 60 khách Trực tuyến
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 do Bộ Tư pháp tổ chức
Thứ hai, 25 Tháng 6 2018 15:00 - Lượt xem: 463
PDF. In Email

Với mục đích cung cấp kiến thức cơ bản, kịp thời cập nhật những quy định pháp luật mới, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân; Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1719/KH-BTP ngày 21/5/2018 về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018.

Để tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi trên, Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo việc phổ biến, giới thiệu rộng rãi trong toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi này.

Người tham gia dự thi có thể vào một trong hai địa chỉ sau:

http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/homes.aspx

hoặc: http://www.sotuphapqnam.gov.vn/ (Mục “HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN DO BỘ TƯ PHÁP TỔ CHỨC” ở chính giữa trang chủ).

Dự kiến thời gian thi được tổ chức từ tháng 6 đến 11 năm 2018, chia thành 05 cuộc thi. Các nội dung khác liên quan đến Cuộc thi được giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và của Hội đồng phối hợp tỉnh./.

Minh Tâm


Tin mới:
Các tin khác: