danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 46 khách Trực tuyến
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018
Thứ hai, 24 Tháng 9 2018 15:06 - Lượt xem: 681
PDF. In Email

Để triển khai thực hiện Quyết định số 2076/QĐ-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018; Quyết định số 2186/QĐ-BTP ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018; theo Công văn số 2787/BTP-PBGDPL ngày 30/7/2017 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh, với nhiều hoạt động như sau:
- Tổ chức hoạt động mít – tin hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm triển khai Ngày Pháp luật, hoặc lồng ghép thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua các hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật.
- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật; ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử; sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở, thiết lập chuyên trang, chuyên mục phát thanh, truyền hình để bình luận, đối thoại chính sách, định hướng dư luận.
- Ra quân tình nguyện, giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp, tư vấn pháp luật, thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, nhất là vụ việc tham gia tố tụng; lồng ghép qua các lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, tăng cường công khai thông tin theo quy định nhằm thực hiện có hiệu quả dân chủ tại cơ sở; phổ biến quy định của pháp luật qua các vụ việc, tình huống, sự kiện pháp lý cụ thể, gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể, các vấn đề còn nổi cộm trong đời sống thu hút sự quan tâm của dư luận hoặc cần định hướng dư luận xã hội.
- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn trên một số tuyến đường chính của thành phố Tam Kỳ, Hội An và trung tâm các huyện, thị xã, theo đúng quy định của pháp luật.
- Huy động nguồn lực xã hội tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật tại địa phương; giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch kêu gọi các đơn vị truyền thông tham gia tài trợ, thực hiện các sản phẩm tuyên truyền trực quan như áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn ... đặt tại một số tuyến đường chính của thành phố Tam Kỳ, Hội An và trung tâm các huyện, thị xã, theo nội dung khẩu hiệu do Bộ Tư pháp hướng dẫn.
- Tổ chức tổng kết, đánh giá phong trào thi đua hưởng ứng 05 năm triển khai Ngày Pháp luật, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hình chính sách, pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình mới, hiệu quả và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu chính trị của từng đơn vị, địa phương.
Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2018 được xác định là: "Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh".
Thời gian: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục; chú trọng tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018; cao điểm từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018./.

PBGDPL


Tin mới:
Các tin khác: