danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 39 khách Trực tuyến
UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động công chứng
Thứ hai, 19 Tháng 11 2018 16:30 - Lượt xem: 551
PDF. In Email

Ngày 06/11/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chỉ thị tăng cường trách nhiệm của Sở Tư pháp trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với lĩnh vực công chứng như: 

Rà soát, tham mưu về ưu tiên cho phép thành lập các văn phòng công chứng (VPCC) ở địa bàn miền núi, nơi chưa có tổ chức hành nghề công chứng; đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy định tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập VPCC phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn diah phương; phối hợp với Hội công chứng viên tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hằng nằm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng; đề xuất UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công chứng.
Chỉ thị cũng nhấn mạnh nghĩa vụ cập nhật dữ liệu công chứng đối với các tổ chức hành nghề công chứng; phối hợp cập nhật các thông tin ngăn chặn chuyển dịch tài sản đối với các cơ quan: Cục Thi hành án dân sự, Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh, huyện; các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh, huyện phối hợp cung cấp các văn bản ngăn chặn chuyển dịch tài sản cho Sở Tư pháp để cập nhật lên Phần mềm quản lý hồ sơ công chứng nhằm đảm bảo an toàn pháp lý, hạn chế rủi ro cho các hợp đồng, giao dịch.
Ngoài ra, Chỉ thị còn yêu cầu các cơ quan: Sở Thông tin và truyền thông; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tỉnh; Hội công chứng viên tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tăng cường vai trò, trách nhiệm của mình trong quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động công chứng.
Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị trên góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công chứng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, góp phần phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Kim Lành
(Phòng BTTP)


Tin mới:
Các tin khác: