TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 35 khách Trực tuyến
UBND tỉnh ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
Thứ hai, 17 Tháng 12 2018 16:40 - Lượt xem: 275
PDF. In Email

Nhằm xác định thẩm quyền giải quyết từng nội dung công việc, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật; ngày 05/12/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND về Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Theo đó:
UBND tỉnh phân cấp Ban Tôn giáo Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp và chính quyền các địa phương liên quan thẩm định nhu cầu hoạt động tôn giáo của các tổ chức và cá nhân tôn giáo trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh giải quyết cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; có ý kiến thẩm định bằng văn bản về tư cách công dân của chức sắc, nhà tu hành thường trú tại tỉnh tham gia hoạt động tôn giáo, khóa đào tạo tôn giáo ở nước ngoài trình cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật. Chó phép tổ chức tôn, tổ chức tôn giáo trực thuộc có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh thay đổi tên tổ chức tôn giáo, đăng ký sửa đổi hiến chương trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
UBND tỉnh phân cấp UBND cấp huyện: Chấp thuận việc thay đổi trụ sở trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố của tổ chức tôn giáo trực thuộc cấp huyện và cấp cơ sở có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Chấp thuận việc đăng ký bổ nhiệm, bầu cử, suy cử người làm chức việc của tổ chức tôn giáo trực thuộc có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện gồm: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện, thị xã, thành phố; Ban Hộ tự chùa Phật giáo; Ban Hành giáo Hội đồng giáo xứ Công giáo; Ban Trị sự Chi hội Tin lành, Ban Cai quản của họ đạo Cao đài và các tổ chức tôn giáo trực thuộc tương đương khác trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Tiếp nhận thông báo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc việc thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành từ tổ chức tôn giáo trực thuộc này đến tổ chức tôn giáo trực thuộc khác trên địa bàn huyện chậm nhất là 20 ngày trước khi thuyên chuyển. Chấp thuận việc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc mở lớp bồi dưỡng người chuyên hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký hợp lệ. Tiếp nhận thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm, thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung của tổ chức tôn giáo trực thuộc cấp cơ sở có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc tỉnh theo đúng thời hạn quy định. Cấp phép các công trình thờ tự gồm: Tượng đài, bia, tháp trong khuôn viên cơ sở tôn giáo có giá trị không quá 200.000.000 Việt Nam đồng (Hai trăm triệu đồng)/công trình...
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2018 và thay thế Quyết định số 33/2013/QĐ -UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam./.

Hạ Trương


Tin mới:
Các tin khác: