Quy định của HĐND tỉnh về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động, một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
Thứ tư, 04 Tháng 8 2021 08:03 - Lượt xem: 1110
PDF. In Email

Ngày 22/7/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi là Nghị quyết 45/NQ-HĐND). Nghị quyết có một số nội dung đáng chú ý sau:
Thứ nhất, lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác, cư trú tại tỉnh Quảng Nam; làm việc hoặc tự tạo việc làm tại các cơ sở dịch vụ, văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch vui chơi, giải trí, Internet, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, rạp hát, cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ, quán cà phê, nhà hàng, karaoke, khu phố đi bộ, chợ đêm, dịch vụ phục vụ bãi tắm biển công cộng, các cơ sở giáo dục, đào tạo, tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống hoặc làm công việc tự do... phải tạm dừng hoạt động tại các khu vực, địa điểm trên địa bàn tỉnh hoặc bị phong tỏa để phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo Quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (trừ việc hạn chế đi lại của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch bệnh Covid -19) thì được hỗ trợ 01 lần, mức hỗ trợ như sau: người lao động bị ngừng việc, mất việc làm hỗ trợ với mức 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không quá 2.000.000 đồng/người.
Thứ hai, người cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh không thuộc đối tượng quy định tại Điều 25, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 được hỗ trợ chi phí tiền ăn với mức 80.000 đồng/người/ngày cách ly tại các cơ sở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung (ngoài đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cần nghèo được hỗ trợ theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 1, Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/2/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid - 19).
Về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh)./.

Thu Hiệp


Tin mới:
Các tin khác: