Một số điểm mới trong Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ năm, 09 Tháng 9 2021 14:21 - Lượt xem: 266
PDF. In Email

Ngày 30/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021 và thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT. So với quy định hiện hành, Thông tư số 23/2021 đã quy định một số điểm mới đáng chú ý sau:
Thứ nhất, bổ sung quy định về điều kiện về hạng tốt nghiệp hay năng lực ngoại ngữ để dự tuyển vào chương trình thạc sĩ. Cụ thể tại Điều 5 của Quy chế mới ban hành kèm Thông tư số 23/2021 yêu cầu người dự tuyển trình độ thạc sĩ phải đáp ứng các điều kiện: đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp, đối với chương trình định hướng nghiên cứu thì hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu và phải có năng lực ngoại ngữ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Thứ hai, Quy chế mới quy định việc tuyển sinh được tổ chức một hoặc nhiều lần trong năm do cơ sở đào tạo quyết định khi đáp ứng đủ điều kiện bảo đảm chất lượng thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ theo quy định hiện hành (Khoản 1 Điều 6) chứ không còn giới hạn 2 lần mỗi năm như trước.
Thứ ba, theo khoản 2 Điều 6 của Quy chế, phương thức tuyển sinh do cơ sở đào tạo quyết định bao gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển; cơ sở đào tạo được tổ chức tuyển sinh trực tuyến khi đáp ứng những điều kiện bảo đảm chất lượng để kết quả đánh giá tin cậy và công bằng như đối với tuyển sinh trực tiếp. Trong khi đó, tại quy chế tuyển sinh và đào tạo cũ, các trường chỉ được tổ chức tuyển sinh trực tiếp theo phương thức thi tuyển đối với người Việt Nam và xét tuyển đối với người nước ngoài có nguyện vọng học thạc sĩ tại Việt Nam.
Thứ tư, nhằm liên thông giữa các trình độ giáo dục đại học, tạo điều kiện cho các trường xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học liên thông với trình độ thạc sĩ, Quy chế mới đã bổ sung quy định về việc công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ (Điều 4), theo đó, người học được xem xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ của một số học phần khi đã học một chương trình đào tạo thạc sĩ khác hoặc đã tốt nghiệp một chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù. Số tín chỉ được công nhận và chuyển đổi không vượt quá 30 tín chỉ.
Đồng thời, sinh viên đang học chương trình đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) có học lực khá trở lên và các điều kiện khác do cơ sở đào tạo quy định có thể được đăng ký học trước một số học phần của chương trình thạc sĩ tại cùng cơ sở đào tạo. Số tín chỉ được công nhận không vượt quá 15 tín chỉ.
Thứ năm, tại Điều 7 của Quy chế mới đã bổ sung các quy định về địa điểm, thời gian học tập như sau: địa điểm đào tạo là trụ sở chính hoặc phân hiệu của cơ sở đào tạo; các hoạt động thực hành, thực tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế được tổ chức ở ngoài cơ sở đào tạo nhưng không vượt quá 20% khối lượng chương trình đào tạo. Đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, việc tổ chức đào tạo tại các cơ sở thực hành thực hiện theo quy định của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và phải được thể hiện rõ trong kế hoạch giảng dạy.
Ngoài ra, khoản 4 Điều 7 cũng quy định, thời khóa biểu của người học phải thể hiện thời gian, địa điểm, hoạt động dạy và học của từng lớp học thuộc các khoá học, hình thức và chương trình đào tạo. Kế hoạch giảng dạy và học tập các học phần trong chương trình đào tạo được bố trí đều trong các tuần của học kỳ. Trong trường hợp cần thiết phải xếp lịch học tập trung thời gian, số giờ giảng đối với mỗi học phần không vượt quá 15 giờ trong một tuần và 04 giờ trong một ngày.
Thứ sáu, Điều 3 của Quy chế cũng bổ sung thêm hình thức đào tạo vừa làm vừa học áp dụng cho chương trình định hướng ứng dụng thay vì chỉ quy định hình thức đào tạo chính quy như trước đây. Thời gian học tập chuẩn toàn khóa đối với hình thức đào tạo vừa làm vừa học sẽ dài hơn ít nhất 20% so với hình thức đào tạo chính quy của cùng chương trình đào tạo.
Thứ bảy, đối với mỗi hình thức đào tạo, cơ sở đào tạo cung cấp kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa cho từng chương trình đào tạo để định hướng cho học viên. Thời gian đào tạo theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa phải phù hợp với thời gian quy định trong Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời bảo đảm đa số học viên hoàn thành chương trình đào tạo. So với quy định trước đây, thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ được quy định là từ 01 đến 02 năm học.
Bên cạnh đó, Quy chế mới ban hành kèm Thông tư số 23/2021 còn bổ sung một số quy định mới như việc giới hạn số lượng tín chỉ đăng ký trong một năm học (không được quá 45 tín chỉ đối với hình thức chính quy và không được quá 30 tín chỉ đối với hình thức vừa làm vừa học); quy định về phương thức đào tạo trực tuyến; về việc tăng số lượng tín chỉ cho luận văn tốt nghiệp (từ 12 đến 15 tín chỉ so với trước đây quy định tối thiểu 7 tín chỉ)...

Xuyên Kỳ


Tin mới:
Các tin khác: