TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 116 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
Thứ tư, 10 Tháng 4 2019 22:34

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; ngày 05/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1833/UBND-NC về tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL). Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung cụ thể sau:

 
Nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
Thứ ba, 09 Tháng 4 2019 18:30

Ngày 15/3/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. Theo đó, Thông tư này quy định về đối tượng, thời gian, hình thức, nội dung bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư (sau đây gọi chung là bồi dưỡng); trách nhiệm của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, cơ sở đào tạo nghề luật sư, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư đối với việc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng; xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 
Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019
Chủ nhật, 07 Tháng 4 2019 10:20

Ngày 03/4/2019, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch số 45/KH-HĐPH về hoạt động của Hội đồng Phối hợp tỉnh năm 2019, với một số nội dung quan trọng như sau:

 
Chính phủ quy định về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động
Thứ ba, 26 Tháng 3 2019 20:56

Với mục đích đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong khoảng thời gian nhất định; thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân; cũng như nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao; ngày 20/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

 
Quy định mới của Chính phủ về Tủ sách pháp luật
Thứ ba, 19 Tháng 3 2019 14:30

Ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg.

 
Hướng dẫn mới về thi hành Luật Nuôi con nuôi
Chủ nhật, 17 Tháng 3 2019 11:51

Ngày 05/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi. So với quy định hiện hành, Nghị định mới sửa đổi, bổ sung một số nội dung đáng chú ý sau:

 
UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013
Thứ hai, 11 Tháng 3 2019 21:18

Thực hiện Kế hoạch số 370/KH-BTP ngày 29/01/2019 của Bộ Tư pháp về tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 30/01/2019); ngày 06/3/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1121/KH-UBND về tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 trên địa bàn tỉnh; với các nội dung như sau:

 
Quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/02/2019
Thứ năm, 28 Tháng 2 2019 21:43

Ngày 26/12/2018, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội ban hành Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

 
Quy định của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường
Chủ nhật, 24 Tháng 2 2019 22:00

Ngày 19/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường nhằm tạo hành lang pháp lý an toàn đáp ứng nhu cầu rất lớn trong nhân dân là sự góp vốn tương trợ lẫn nhau trong làm ăn, kinh doanh, buôn bán; đồng thời cũng để ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực pháp sinh từ các hình thức huy động vốn này.

 
Một số trọng tâm trong Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Nam
Thứ bảy, 16 Tháng 2 2019 08:26

Ngày 30/01/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (kèm theo Quyết định số 348/QĐ-UBND); theo đó, một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2019, cụ thể như sau:

 
Những quy định mới của HĐND tỉnh về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
Thứ ba, 08 Tháng 1 2019 11:25

Tại kỳ họp thứ 9, ngày 06/12/2018 vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX đã thông qua các Nghị quyết có liên quan đến tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, gồm: Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND về quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐND về bãi bỏ tiết 3, điểm 2 khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 09/12 /2011 của HĐND tỉnh và quy định mức hỗ trợ một lần đối với những người hoạt động không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND về mức hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 3 trong tổng số 65