danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 24 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước
Thứ hai, 03 Tháng 2 2020 14:18

Thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước, ngày 19/12/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 87/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2020.

 
Một số điểm mới nổi bật của Bộ luật Lao động năm 2019
Thứ hai, 20 Tháng 1 2020 13:30

Ngày 20/11/2019, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động năm 2019. Với 17 chương 220 điều, Bộ luật Lao động năm 2019 được xem là đạo luật có tác động sâu sắc đến các tầng lớp nhân dân cũng như người lao động, hướng tới bảo đảm sự hài hòa, ổn định trong quan hệ lao động và nhận được sự quan tâm, theo dõi đặc biệt của xã hội.

 
Chính phủ sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Thứ ba, 14 Tháng 1 2020 10:55

Ngày 03/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

 
Quy định giá đất, bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thứ hai, 06 Tháng 1 2020 08:13

Ngày 17/12/2019, tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua Nghị quyết số 14/2019/2019 quy định giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh, theo đó HĐND tỉnh giao UBND tỉnh:

 
Quy định mới của Chính phủ về Khung giá đất
Thứ hai, 23 Tháng 12 2019 14:12

Nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu của thực tiễn xã hội và tạo cơ sở để UBND cấp tỉnh làm căn cứ xây dựng, áp dụng và công bố bảng giá đất ở từng địa phương, ngày 19/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất.

 
Quy định mới về phân loại, đánh giá cán bộ, công chức
Thứ tư, 18 Tháng 12 2019 15:20

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 25/11/2019. Theo đó, căn cứ vào kết quả đánh giá hằng năm, cán bộ, công chức được phân loại như sau:

 
Quy định của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Thứ hai, 16 Tháng 12 2019 14:11

Ngày 25/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi chung là quỹ) được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Đối tượng áp dụng của Nghị định là các công dân, tổ chức Việt Nam và cá nhân, tổ chức nước ngoài có liên quan. Theo đó, Nghị định quy định một số nội dung trọng tâm sau:

 
Quy định về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Thứ hai, 09 Tháng 12 2019 10:49

Ngày 25/11/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BTP (Thông tư số 07/2019) hướng dẫn một số nội dung về đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

 
Chính phủ ban hành quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Thứ tư, 27 Tháng 11 2019 10:19

Ngày 19/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, với thời hiệu xử phạt là 02 năm. Cụ thể, Chính phủ quy định hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, như sau:

 
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
Thứ tư, 27 Tháng 11 2019 10:15

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án không thi hành bản án, quyết định của Tòa án; ngày 15/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

 
Hướng dẫn mới của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về các tội xâm phạm tình dục người dưới 18 tuổi
Thứ sáu, 01 Tháng 11 2019 08:20

Ngày 01/10/2019, Hội đồng Thẩm phán TANDTC ban hành Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng các Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự 2015 (BLHS 2015) và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi. Theo đó Nghị quyết có một số điểm đáng chú ý sau:

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 3 trong tổng số 67