danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 98 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
Chính sách đối với CB, CC, VC, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn
Thứ tư, 30 Tháng 10 2019 09:39

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 
HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
Thứ sáu, 18 Tháng 10 2019 08:13

Nhằm góp phần hỗ trợ chăm sóc, ổn định đời sống vật chất, tinh thần của người có công và gia đình người có công với cách mạng, tạo sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, ngày 03/10/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Theo đó, HĐND tỉnh quy định một số nội dung đáng chú ý sau:

 
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều
Thứ hai, 14 Tháng 10 2019 07:46

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về đê điều; ngày 07/10/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đê điều và các quy định pháp luật khác có liên quan, tập trung vào các nội dung sau:

 
UBND tỉnh quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công
Thứ sáu, 27 Tháng 9 2019 14:57

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019
Thứ ba, 17 Tháng 9 2019 13:49

Ngày 13/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5413/KH-UBND về tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2019 trên địa bàn tỉnh; với những nội dung cụ thể như sau:

 
Quy định mới về quản lý và sử dụng tài nguyên internet
Thứ năm, 05 Tháng 9 2019 08:27

Ngày 19/7/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ TTTT về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

 
Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng ngân sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thứ bảy, 24 Tháng 8 2019 14:54

Ngày 08/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 49/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo đó phạm vi điều chỉnh bao gồm: Hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến; hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong khi được cử tham gia khóa đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 03 tháng.

 
Liên thông giữa tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
Thứ sáu, 23 Tháng 8 2019 08:20

Ngày 05/7/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT quy định về việc liên thông giữa tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022”
Thứ ba, 20 Tháng 8 2019 14:24

Ngày 16/8/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 4857/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án"Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022" trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Kế hoạch đã đề ra một số hoạt động cụ thể như sau:

 
UBND tỉnh chấn chỉnh công tác mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Thứ ba, 13 Tháng 8 2019 10:40

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng một số địa phương, đơn vị tự ý phối hợp với các cơ sở đào tạo (kể cả các cơ sở đào tạo không có chức năng mở lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức) mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng; các cơ sở đào tạo tự ý chiêu sinh mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức nói riêng và các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung trên địa bàn tỉnh nhưng không nằm trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; ngày 06/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4608/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

 
Các trường hợp đặc biệt được tiếp nhận trong tuyển dụng công chức
Thứ tư, 24 Tháng 7 2019 09:25

Ngày 14/5/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 4 trong tổng số 67