TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 67 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
Quy định mới của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Thứ tư, 14 Tháng 11 2018 19:44

Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Theo đó, Nghị định quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (sau đây gọi chung là người sử dụng lao động).

 
Một số hướng dẫn mới về thi hành Bộ luật Lao động
Thứ ba, 13 Tháng 11 2018 19:04

Ngày 24/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. So với quy định cũ, Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số nội dung đáng chú ý sau:

 
Đề án liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú
Thứ hai, 22 Tháng 10 2018 20:29

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện thủ tục hành chính, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ thuộc các lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; ngày 18/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1380/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí". Một số nội dung trọng tâm của Quyết định 1380/QĐ-TTg:

 
Bộ Tư pháp quy định chuẩn mực đạo đức, hành vi ứng xử của đấu giá viên trong hành nghề đấu giá
Thứ hai, 22 Tháng 10 2018 10:41

Ngày 16/10 /2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BTP về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên, theo đó quy định các chuẩn mực đạo đức, hành vi ứng xử của đấu giá viên trong hành nghề đấu giá, là cơ sở để đấu giá viên tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức trong hành nghề và trong đời sống xã hội nhằm nâng cao trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp của đấu giá viên, nâng cao uy tín của hoạt động đấu giá tài sản trong xã hội.

 
Bộ Quốc phòng ban hành quy định mới về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
Thứ hai, 15 Tháng 10 2018 10:00

Nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, góp phần tạo nguồn xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, ngày 04/10/2018, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Theo đó, Thông tư quy định các tiêu chuẩn đáng chú ý sau:

 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
Thứ sáu, 12 Tháng 10 2018 08:52

Ngày 08/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư. Theo đó, Nghị định số 137/2018/NĐ-CP đã giữ nguyên 38 điều, bổ sung 5 điều, sửa đổi 6 điều và bãi bỏ 01 điều. Dưới đây là những nội dung sửa đổi bổ sung có liên quan đến tiêu chuẩn của luật sư, trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư và miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư và quy định về bãi nhiệm thành viên Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư:

 
Quy định chi tiết Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Thứ ba, 09 Tháng 10 2018 14:51

Ngày 27/9/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Theo đó, Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức quản lý, cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trong giao dịch điện tử. Sau đây là một số nội dung trọng tâm của Nghị định 130/2018:

 
Chính phủ quy định trách nhiệm QLNN về giáo dục của UBND và Chủ tịch UBND cấp tỉnh
Thứ hai, 01 Tháng 10 2018 10:36

Ngày 21/9/ 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước (QLNN) về giáo dục. Theo đó, Chính phủ quy định trách nhiệm QLNN về giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo, UBND và Chủ tịch UBND các cấp. Đối với trách nhiệm QLNN về giáo dục của UBND cấp tỉnh và của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, được quy định cụ thể như sau:

 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018
Thứ hai, 24 Tháng 9 2018 15:06

Để triển khai thực hiện Quyết định số 2076/QĐ-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018; Quyết định số 2186/QĐ-BTP ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018; theo Công văn số 2787/BTP-PBGDPL ngày 30/7/2017 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh, với nhiều hoạt động như sau:

 
Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn về hoạt động trợ giúp pháp lý
Thứ hai, 24 Tháng 9 2018 14:01

Ngày 28/8/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BTP hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Với 19 Điều được chia thành 04 Chương, Thông tư 12/2018 quy định một số nội dung trọng tâm sau:

 
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý
Thứ sáu, 21 Tháng 9 2018 07:46

Để thực hiện hiệu quả Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính; ngày 18/9/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 5 trong tổng số 65