danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 14 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong việc tặng quà và nhận quà tặng
Thứ năm, 11 Tháng 7 2019 15:42

Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; theo đó, quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với việc tặng quà và nhận quà tặng, được quy định như sau:

 
Những nội dung cần quan tâm trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Thứ năm, 04 Tháng 7 2019 16:09

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đã được Quốc hội khóa XIV thông qua vào ngày 14/6/2019; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020; với một số nội dung đáng chú ý như sau:

 
Trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thứ hai, 01 Tháng 7 2019 08:30

Ngày 24/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo đó nguyên tắc thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phải có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; không chồng chéo, trùng lặp.

 
Chế độ, chính sách mới đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Thứ ba, 07 Tháng 5 2019 22:31

Ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP quy định về số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Cụ thể như sau: Loại 1: tối đa 23 người; Loại 2: tối đa 21 người; Loại 3: tối đa 19 người.

 
Kể từ ngày 25/6/2019 việc tuyển dụng công chức cấp xã phải qua thi tuyển
Thứ bảy, 04 Tháng 5 2019 08:21

Ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức cấp xã, phường, thị trấn. Theo đó, Chính phủ bổ sung nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển công chức cấp xã theo 2 vòng thi: Thi trắc nghiệm và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/6/2019.

 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Luật Công an nhân dân, Luật An ninh mạng và Luật Đặc xá năm 2018
Thứ sáu, 03 Tháng 5 2019 15:56

Ngày 22/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2212/KH-UBND, và Kế hoạch số 2213/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Công an nhân dân, Luật An ninh mạng và Luật Đặc xá năm 2018. Trong đó, về nội dung tuyên truyền, phổ biến các Luật trên, UBND tỉnh yêu cầu:

 
UBND tỉnh hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở
Thứ năm, 02 Tháng 5 2019 17:34

Thực hiện Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; đến nay, các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp lại để thành lập, đổi tên thôn, khối phố thuộc các xã, phường, thị trấn. Theo đó, trên toàn tỉnh hiện nay có 1.240 thôn, khối phố.

 
Bộ Công an ban hành biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính mới
Thứ ba, 16 Tháng 4 2019 22:31

Ngày 20/3/2019, Bộ Công an ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BCA quy định về biểu mẫu và việc in, sử dụng, quản lý các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân. Cụ thể:

 
Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
Thứ tư, 10 Tháng 4 2019 22:34

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; ngày 05/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1833/UBND-NC về tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL). Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung cụ thể sau:

 
Nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
Thứ ba, 09 Tháng 4 2019 18:30

Ngày 15/3/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. Theo đó, Thông tư này quy định về đối tượng, thời gian, hình thức, nội dung bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư (sau đây gọi chung là bồi dưỡng); trách nhiệm của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, cơ sở đào tạo nghề luật sư, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư đối với việc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng; xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 
Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019
Chủ nhật, 07 Tháng 4 2019 10:20

Ngày 03/4/2019, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch số 45/KH-HĐPH về hoạt động của Hội đồng Phối hợp tỉnh năm 2019, với một số nội dung quan trọng như sau:

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 5 trong tổng số 67