TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 87 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
Một số quy định mới của Luật Tố cáo năm 2018
Thứ hai, 30 Tháng 7 2018 08:00

Ngày 12/6/2018, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Tố cáo với 9 Chương và 67 Điều. So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 bổ sung một số quy định mới đáng chú ý như sau:

 
Nghị định số 99/2018/NĐ-CP: quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Thứ hai, 23 Tháng 7 2018 08:01

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP: quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

 
Một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện công tác kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện
Thứ ba, 03 Tháng 7 2018 08:14

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là một chế định mới, chuyển từ hình thức chấp hành án tại các cơ sở giam giữ sang chấp hành tại cộng đồng (tha tù trước thời hạn có điều kiện), lần đầu các cơ quan tư pháp triển khai thực hiện.

 
Quảng Nam ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2018
Thứ hai, 02 Tháng 7 2018 08:54

Ngày 25/6/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3386/KH-UBND về việc kiểm tra thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2018, với những nội dung trọng tâm như sau:

 
Chính phủ điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2018
Thứ sáu, 29 Tháng 6 2018 10:29

Ngày 15/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, theo đó đối tượng được điều chỉnh bao gồm:

 
Luật An ninh mạng: Những hành vi bị nghiêm cấm và hình thức xử lý
Thứ tư, 27 Tháng 6 2018 15:26

Ngày 12/6/2018, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng. Luật An ninh mạng có 7 chương, 43 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/ 2019.

 
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 do Bộ Tư pháp tổ chức
Thứ hai, 25 Tháng 6 2018 15:00

Với mục đích cung cấp kiến thức cơ bản, kịp thời cập nhật những quy định pháp luật mới, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân; Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1719/KH-BTP ngày 21/5/2018 về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018.

 
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính đang bị tạm giữ
Thứ hai, 25 Tháng 6 2018 09:14

Để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 232/TB-VPCP ngày 21/7/2017 của Văn phòng Chính phủ; ngày 09/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính quá hạn tạm giữ trên địa bàn tỉnh.

 
UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số quy định về bổ nhiệm chức danh cán bộ
Thứ sáu, 15 Tháng 6 2018 09:33

Để thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025; ngày 06/6/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam. Theo đó:

 
06 điều kiện để nhà đã xây trái phép không bị tháo dỡ, kể từ ngày 12/6/2018
Thứ năm, 14 Tháng 6 2018 10:35

Ngày 24/4/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BXD hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; ...

 
Quy định về thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thứ tư, 30 Tháng 5 2018 14:50

Ngày 21/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 5 trong tổng số 63