TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 60 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
Quảng Nam cung cấp 412 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4
Thứ tư, 10 Tháng 1 2018 10:21

Triển khai thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành.

 
Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
Thứ tư, 10 Tháng 1 2018 08:42

Ngày 19/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước. Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư là các cơ quan, tổ chức (bao gồm: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước) và tổ chức, cá nhân liên quan sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử của cơ quan nhà nước.

 
Chính phủ quy định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
Thứ ba, 26 Tháng 12 2017 08:06

Ngày 05/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Theo đó, đối tượng, tiêu chuẩn áp dụng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ, gồm:

 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL)
Thứ ba, 26 Tháng 12 2017 07:48

Ngày 15/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL năm 2017. Nghị định gồm 22 Điều, quy định các nội dung: về điều kiện khó khăn về tài chính của người được TGPL; tổ chức và hoạt động của Trung tâm TGPL nhà nước (sau đây gọi là Trung tâm) và Chi nhánh của Trung tâm; chế độ, chính sách đối với Trợ giúp viên pháp lý và thù lao, bồi dưỡng, chi phí thực hiện vụ việc TGPL cho người thực hiện TGPL; thủ tục thanh toán vụ việc TGPL; thủ tục cấp, thu hồi và cấp lại thẻ cộng tác viên TGPL.

 
Quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Thứ tư, 13 Tháng 12 2017 10:10

Ngày 07/12/ 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

 
Những trường hợp không được tha tù trước thời hạn
Thứ hai, 04 Tháng 12 2017 09:54

Tính khoan hồng trong chính sách hình sự của Nhà nước ta được thể hiện qua rất nhiều quy định trong Bộ luật hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 12/2017/QH14, ngày 20/6/2017), đặc biệt là những quy định mang tính nguyên tắc được thể hiện ở phần các quy định chung. Cụ thể, tại Điều 66 Bộ luật hình sự 2015, quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện, là một chính sách hình sự vừa thể hiện được tính nhân đạo sâu sắc đối với người phạm tội đang chấp hành hình phạt tù vừa có ý nghĩa giáo dục, động viên những người đang chấp hành hình phạt tù khác phấn đấu hoàn lương, phục thiện để sớm trở lại hòa nhập với cộng đồng.

 
Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam
Thứ hai, 04 Tháng 12 2017 07:56

Ngày 06/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 121/2017/NĐ-CP quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam.

 
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC)
Thứ ba, 14 Tháng 11 2017 13:59

Ngày 31/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn nghiệp vụ KSTTHC, nhằm kịp thời triển khai đồng bộ và thống nhất về hoạt động chuyên môn của hệ thống cơ quan, đơn vị làm công tác KSTTHC từ trung ương đến địa phương.

 
Quảng Nam phấn đấu tối thiểu 70% thủ tục hành chính thực hiện theo quy trình “4 tại chỗ” tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh
Thứ ba, 14 Tháng 11 2017 13:51

Ngày 19/10/2017, đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp với Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh (Trung tâm) và các ngành liên quan về việc thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết TTHC (quy trình 4 tại chỗ) tại Trung tâm.

 
UBND tỉnh bổ sung thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh
Thứ hai, 13 Tháng 11 2017 14:49

Ngày 08/11/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3954/QĐ-UBND Phê duyệt thủ tục hành chính (TTHC) bổ sung thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh (Trung tâm HCC&XTĐT).

 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
Thứ năm, 09 Tháng 11 2017 13:44

Ngày 06/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Đối tượng áp dụng của Nghị định này là các cơ sở giam giữ thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam, người bị tạm giữ, tạm giam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 6 trong tổng số 61