TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 105 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
Những trường hợp không được tha tù trước thời hạn
Thứ hai, 04 Tháng 12 2017 09:54

Tính khoan hồng trong chính sách hình sự của Nhà nước ta được thể hiện qua rất nhiều quy định trong Bộ luật hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 12/2017/QH14, ngày 20/6/2017), đặc biệt là những quy định mang tính nguyên tắc được thể hiện ở phần các quy định chung. Cụ thể, tại Điều 66 Bộ luật hình sự 2015, quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện, là một chính sách hình sự vừa thể hiện được tính nhân đạo sâu sắc đối với người phạm tội đang chấp hành hình phạt tù vừa có ý nghĩa giáo dục, động viên những người đang chấp hành hình phạt tù khác phấn đấu hoàn lương, phục thiện để sớm trở lại hòa nhập với cộng đồng.

 
Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam
Thứ hai, 04 Tháng 12 2017 07:56

Ngày 06/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 121/2017/NĐ-CP quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam.

 
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC)
Thứ ba, 14 Tháng 11 2017 13:59

Ngày 31/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn nghiệp vụ KSTTHC, nhằm kịp thời triển khai đồng bộ và thống nhất về hoạt động chuyên môn của hệ thống cơ quan, đơn vị làm công tác KSTTHC từ trung ương đến địa phương.

 
Quảng Nam phấn đấu tối thiểu 70% thủ tục hành chính thực hiện theo quy trình “4 tại chỗ” tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh
Thứ ba, 14 Tháng 11 2017 13:51

Ngày 19/10/2017, đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp với Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh (Trung tâm) và các ngành liên quan về việc thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết TTHC (quy trình 4 tại chỗ) tại Trung tâm.

 
UBND tỉnh bổ sung thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh
Thứ hai, 13 Tháng 11 2017 14:49

Ngày 08/11/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3954/QĐ-UBND Phê duyệt thủ tục hành chính (TTHC) bổ sung thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh (Trung tâm HCC&XTĐT).

 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
Thứ năm, 09 Tháng 11 2017 13:44

Ngày 06/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Đối tượng áp dụng của Nghị định này là các cơ sở giam giữ thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam, người bị tạm giữ, tạm giam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 
Quy định của Chính phủ về trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án
Thứ ba, 31 Tháng 10 2017 13:57

Ngày 16/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2017/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp. Theo đó, Nghị định quy định đối tượng áp dụng bao gồm: Pháp nhân thương mại bị áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án, các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

 
Chính phủ quy định việc thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
Thứ sáu, 13 Tháng 10 2017 10:11

Nhằm khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thành lập các cơ sở trợ giúp xã hội để chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng có nhu cầu trợ giúp xã hội trên lãnh thổ Việt Nam; ngày 12/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2017/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. Đối tượng áp dụng của Nghị định là các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập.

 
Quy định mới về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
Thứ năm, 28 Tháng 9 2017 08:43

Ngày 19/9/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Mức giá theo Quyết định này là mức giá tối đa, áp dụng đối với đơn vị cung ứng dịch vụ và các đối tượng sử dụng dịch vụ. Cụ thể như sau:

 
Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Thứ sáu, 08 Tháng 9 2017 09:10

Với mục tiêu trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước, ngày 01/9 /2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ này.

 
Quy định mới của Chính phủ về ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC)
Thứ năm, 07 Tháng 9 2017 09:54

Trong thời gian qua để thi hành Luật XLVPHC nhiều tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đã ban hành quyết định XLVPHC trên hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm bảo đảm trật tự, kỷ cương hành chính trong trong hoạt động điều hành xã hội. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, dẫn đến việc ban hành quyết định XLVPHC của một số tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có những sai sót về nội dung hoặc hình thức, dẫn đến việc tổ chức thi hành các quyết định XLVPHC thuộc các trường hợp này gặp nhiều khó khăn, thậm chí có trường hợp không thi hành được.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 7 trong tổng số 62