TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 125 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
Luật An ninh mạng: Những hành vi bị nghiêm cấm và hình thức xử lý
Thứ tư, 27 Tháng 6 2018 15:26

Ngày 12/6/2018, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng. Luật An ninh mạng có 7 chương, 43 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/ 2019.

 
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 do Bộ Tư pháp tổ chức
Thứ hai, 25 Tháng 6 2018 15:00

Với mục đích cung cấp kiến thức cơ bản, kịp thời cập nhật những quy định pháp luật mới, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân; Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1719/KH-BTP ngày 21/5/2018 về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018.

 
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính đang bị tạm giữ
Thứ hai, 25 Tháng 6 2018 09:14

Để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 232/TB-VPCP ngày 21/7/2017 của Văn phòng Chính phủ; ngày 09/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính quá hạn tạm giữ trên địa bàn tỉnh.

 
UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số quy định về bổ nhiệm chức danh cán bộ
Thứ sáu, 15 Tháng 6 2018 09:33

Để thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025; ngày 06/6/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam. Theo đó:

 
06 điều kiện để nhà đã xây trái phép không bị tháo dỡ, kể từ ngày 12/6/2018
Thứ năm, 14 Tháng 6 2018 10:35

Ngày 24/4/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BXD hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; ...

 
Quy định về thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thứ tư, 30 Tháng 5 2018 14:50

Ngày 21/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

 
Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
Thứ tư, 30 Tháng 5 2018 09:25

Ngày 25/5/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị  số 14/CT-TTg về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.

 
Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn về áp dụng án treo
Thứ ba, 29 Tháng 5 2018 08:24

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù.

 
UBND tỉnh ban hành tiêu chí xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính (VPHC) có nội dung phức tạp
Thứ ba, 29 Tháng 5 2018 08:23

Thực hiện khoản 17 Điều 3 Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC và điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh; ngày 23/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1609/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chí và thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý VPHC, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 
Chính phủ quy định mức xử phạt mới trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
Thứ sáu, 25 Tháng 5 2018 15:19

Ngày 12/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/ 9/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Theo đó, Chính phủ đã điều chỉnh mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm của cá nhân lên 50 triệu đồng, của tổ chức lên 100 triệu đồng.

 
Quy định mới về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Thứ tư, 16 Tháng 5 2018 11:51

Ngày 08/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Theo đó, Quyết định này áp dụng đối với cộng đồng dân cư thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và tương đương (gọi tắt là thôn, tổ dân phố) và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 7 trong tổng số 65