TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 50 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
Hướng dẫn của Bộ Tư pháp về nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Thứ hai, 19 Tháng 3 2018 13:14

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 và Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương trong năm 2018, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 805/BTP-PBGDPL ngày 14/3/2018 hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ sau:

 
Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020
Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 08:00

Ngày 21/02/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 288/QĐ-BTP, Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015" đến năm 2020.

 
Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp (LLTP)
Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 07:54

Nhằm tạo điều kiện cho công dân thực hiện các thủ tục hành chính một cách thuận lợi, đơn giản, ngày 09/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 199/QĐ-TTg phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến LLTP và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực. Sau đây là một số nội dung trọng tâm của Quyết định số 199/QĐ-TTg:

 
Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng tài sản công
Thứ năm, 01 Tháng 3 2018 09:29

Ngày 29/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 144/2017/TT-BTC về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Thông tư bao gồm những nội dung: Bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá; tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; thành lập Hội đồng để xác định giá trị tài sản công; quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; biểu mẫu công khai tài sản công, báo cáo kê khai tài sản công.

 
Quảng Nam ban hành Kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Thứ sáu, 02 Tháng 2 2018 08:33

Ngày 31/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký Quyết định số 475/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Theo đó, những nội dung cụ thể được quy định như sau:

 
Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2018
Thứ ba, 30 Tháng 1 2018 10:03

Ngày 15 tháng 12 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 132/2017/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó, đối với cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2018, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

 
Quy định mới về chức danh nghề nghiệp viên chức công nghệ thông tin
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2018 09:26

Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 45/2017/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.

 
Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2018 09:20

Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Đối tượng áp dụng của Nghị định là các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị); các chức danh làm việc tại cơ quan, tổ chức đơn vị; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Sau đây là một số nội dung cơ bản của Nghị định:

 
Quy định về chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
Thứ tư, 24 Tháng 1 2018 08:24

Ngày 05/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Theo đó, Nghị định quy định một số nội dung cơ bản sau:

 
Quảng Nam cung cấp 412 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4
Thứ tư, 10 Tháng 1 2018 10:21

Triển khai thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành.

 
Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
Thứ tư, 10 Tháng 1 2018 08:42

Ngày 19/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước. Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư là các cơ quan, tổ chức (bao gồm: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước) và tổ chức, cá nhân liên quan sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử của cơ quan nhà nước.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 7 trong tổng số 63