TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 44 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
Những điểm mới trong Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về luật sư
Thứ ba, 07 Tháng 2 2012 07:44

Ngày 02/02/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật. Về lĩnh vực luật sư, Nghị định này sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư và Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định của luật luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư. Theo đó, Nghị định bổ sung quy định về số lượng hồ sơ cụ thể là 01 bộ, cách thức gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính, quy định thời hạn giải quyết các thủ tục liên quan đến tổ chức luật sư và hoạt động hành nghề luật sư.

 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực
Thứ hai, 06 Tháng 2 2012 07:21

Ngày 02/02/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

Theo đó, Nghị định số 06/2012/NĐ-CP:

1. Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch về thủ tục đăng ký hộ tịch, thay đổi, cải chính hộ tịch; thời hạn giải quyết việc đăng ký hộ tịch; việc ủy quyền; điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác; đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn; đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn; thời hạn giải quyết việc đăng ký khai sinh (cho trẻ em có yếu tố nước ngoài); đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài; ghi vào sổ hộ tịch; đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn có yếu tố nước ngoài; cấp lại bản chính giấy khai sinh; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch và cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

2.Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27/3/2002 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số về đăng ký kết hôn.

3. Bãi bỏ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 và Điều 7 của Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký về thủ tục yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc, thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc, thủ tục chứng thực chữ ký.

 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2012.

                                                          PHÒNG HCTP-BTTP

 
 
Bổ sung thẩm quyền chứng thực giấy tờ, văn bản song ngữ cho Phòng Tư pháp cấp huyện
Thứ ba, 31 Tháng 1 2012 08:54

Ngày 20/01/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 05-3-2012.

Theo Nghị định 04/2012/NĐ-CP, ngoài chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài thì Phòng Tư pháp cấp huyện còn có thêm thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ; chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản song ngữ.

Ngoài ra, Nghị định 04/2012/NĐ-CP còn bổ sung quy định: Phòng Tư pháp cấp huyện có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt.

                                                                                    PHÒNG HCTP-BTTP

 
 
Quy định mức thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp Phiếu Lý lịch tư pháp
Thứ ba, 31 Tháng 1 2012 07:31

Ngày 02/12/1011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 174/2011/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp (Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2012) thay thế Quyết định số 94/2004/QĐ-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp. Theo đó:

- Đối tượng nộp lệ phí gồm: Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải nộp lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại Thông tư này.

- Đối tượng được miễn lệ phí gồm: Người thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật; Người cư trú tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

- Mức thu lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp 200.000đồng/lần/người; đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ mức thu 100.000 đồng/lần/người. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 2 Phiếu trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi cơ quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp được thu thêm 3.000 đồng/Phiếu, để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu Phiếu lý lịch tư pháp.

Cơ quan thu lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp trích 80% số tiền lệ phí thu được trước khi nộp ngân sách nhà nước để trang trải cho việc thu lệ phí.

Số tiền trích để lại cho cơ quan thu lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp được xác định là 100% và phân bổ như sau:

+ Cơ quan thu lệ phí thực hiện trích chuyển cho cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát phối hợp trong công tác xác minh 60% số tiền lệ phí được để lại, tương ứng với số lượng hồ sơ yêu cầu xác minh đã được hoàn thành.

+ Việc trích chuyển được thực hiện mỗi quý một lần trên cơ sở tổng số hồ sơ yêu cầu xác minh đã được hoàn thành.

+ Trong trường hợp có nhiều cơ quan phối hợp xác minh thông tin, thì ngoài khoản trích chuyển cho cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, cơ quan thu lệ phí hỗ trợ cho mỗi cơ quan khác thực hiện việc xác minh 25.000 đồng/yêu cầu.

Sở Tư pháp các địa phương trích chuyển 4% số tiền lệ phí được để lại cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia để hỗ trợ cho việc xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Phần còn lại (20%), cơ quan thu lệ phí nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

                                                PHÒNG HCTP-BTTP

 
 
<< Bắt đầu < Lùi 61 62 63 64 65 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 65 trong tổng số 65