TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 121 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ tư, 02 Tháng 5 2018 08:16

Ngày 10/3/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTP quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) bao gồm nội dung Bộ Tiêu chí; đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và biện pháp bảo đảm thực hiện. Cụ thể như sau:

 
Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp
Thứ năm, 26 Tháng 4 2018 15:29

Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp có quy định đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, bao gồm (i) Cây trồng: lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, cây ăn quả, rau; (ii) Vật nuôi: trâu, bò, lợn, gia cầm; (iii) Nuôi trồng thủy sản: tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra.

 
Lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm
Thứ sáu, 06 Tháng 4 2018 15:32

Ngày 03/4/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 370/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

 
Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo
Thứ năm, 29 Tháng 3 2018 10:47

Ngày 11/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

 
Chính phủ quy định về xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản trong một số trường hợp cụ thể
Thứ ba, 27 Tháng 3 2018 15:52

Ngày 05/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2018/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

 
Quy định của Chính phủ về điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thứ ba, 20 Tháng 3 2018 07:39

Ngày 12/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, được áp dụng đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo đó, Nghị định quy định về điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp như sau:

 
Hướng dẫn của Bộ Tư pháp về nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Thứ hai, 19 Tháng 3 2018 13:14

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 và Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương trong năm 2018, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 805/BTP-PBGDPL ngày 14/3/2018 hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ sau:

 
Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020
Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 08:00

Ngày 21/02/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 288/QĐ-BTP, Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015" đến năm 2020.

 
Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp (LLTP)
Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 07:54

Nhằm tạo điều kiện cho công dân thực hiện các thủ tục hành chính một cách thuận lợi, đơn giản, ngày 09/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 199/QĐ-TTg phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến LLTP và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực. Sau đây là một số nội dung trọng tâm của Quyết định số 199/QĐ-TTg:

 
Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng tài sản công
Thứ năm, 01 Tháng 3 2018 09:29

Ngày 29/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 144/2017/TT-BTC về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Thông tư bao gồm những nội dung: Bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá; tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; thành lập Hội đồng để xác định giá trị tài sản công; quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; biểu mẫu công khai tài sản công, báo cáo kê khai tài sản công.

 
Quảng Nam ban hành Kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Thứ sáu, 02 Tháng 2 2018 08:33

Ngày 31/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký Quyết định số 475/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Theo đó, những nội dung cụ thể được quy định như sau:

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 8 trong tổng số 65