TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 58 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
Chính phủ quy định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
Thứ ba, 26 Tháng 12 2017 08:06

Ngày 05/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Theo đó, đối tượng, tiêu chuẩn áp dụng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ, gồm:

 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL)
Thứ ba, 26 Tháng 12 2017 07:48

Ngày 15/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL năm 2017. Nghị định gồm 22 Điều, quy định các nội dung: về điều kiện khó khăn về tài chính của người được TGPL; tổ chức và hoạt động của Trung tâm TGPL nhà nước (sau đây gọi là Trung tâm) và Chi nhánh của Trung tâm; chế độ, chính sách đối với Trợ giúp viên pháp lý và thù lao, bồi dưỡng, chi phí thực hiện vụ việc TGPL cho người thực hiện TGPL; thủ tục thanh toán vụ việc TGPL; thủ tục cấp, thu hồi và cấp lại thẻ cộng tác viên TGPL.

 
Quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Thứ tư, 13 Tháng 12 2017 10:10

Ngày 07/12/ 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

 
Những trường hợp không được tha tù trước thời hạn
Thứ hai, 04 Tháng 12 2017 09:54

Tính khoan hồng trong chính sách hình sự của Nhà nước ta được thể hiện qua rất nhiều quy định trong Bộ luật hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 12/2017/QH14, ngày 20/6/2017), đặc biệt là những quy định mang tính nguyên tắc được thể hiện ở phần các quy định chung. Cụ thể, tại Điều 66 Bộ luật hình sự 2015, quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện, là một chính sách hình sự vừa thể hiện được tính nhân đạo sâu sắc đối với người phạm tội đang chấp hành hình phạt tù vừa có ý nghĩa giáo dục, động viên những người đang chấp hành hình phạt tù khác phấn đấu hoàn lương, phục thiện để sớm trở lại hòa nhập với cộng đồng.

 
Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam
Thứ hai, 04 Tháng 12 2017 07:56

Ngày 06/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 121/2017/NĐ-CP quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam.

 
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC)
Thứ ba, 14 Tháng 11 2017 13:59

Ngày 31/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn nghiệp vụ KSTTHC, nhằm kịp thời triển khai đồng bộ và thống nhất về hoạt động chuyên môn của hệ thống cơ quan, đơn vị làm công tác KSTTHC từ trung ương đến địa phương.

 
Quảng Nam phấn đấu tối thiểu 70% thủ tục hành chính thực hiện theo quy trình “4 tại chỗ” tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh
Thứ ba, 14 Tháng 11 2017 13:51

Ngày 19/10/2017, đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp với Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh (Trung tâm) và các ngành liên quan về việc thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết TTHC (quy trình 4 tại chỗ) tại Trung tâm.

 
UBND tỉnh bổ sung thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh
Thứ hai, 13 Tháng 11 2017 14:49

Ngày 08/11/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3954/QĐ-UBND Phê duyệt thủ tục hành chính (TTHC) bổ sung thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh (Trung tâm HCC&XTĐT).

 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
Thứ năm, 09 Tháng 11 2017 13:44

Ngày 06/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Đối tượng áp dụng của Nghị định này là các cơ sở giam giữ thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam, người bị tạm giữ, tạm giam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 
Quy định của Chính phủ về trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án
Thứ ba, 31 Tháng 10 2017 13:57

Ngày 16/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2017/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp. Theo đó, Nghị định quy định đối tượng áp dụng bao gồm: Pháp nhân thương mại bị áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án, các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

 
Chính phủ quy định việc thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
Thứ sáu, 13 Tháng 10 2017 10:11

Nhằm khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thành lập các cơ sở trợ giúp xã hội để chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng có nhu cầu trợ giúp xã hội trên lãnh thổ Việt Nam; ngày 12/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2017/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. Đối tượng áp dụng của Nghị định là các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 8 trong tổng số 63