TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 103 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
Quy định mới về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
Thứ năm, 28 Tháng 9 2017 08:43

Ngày 19/9/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Mức giá theo Quyết định này là mức giá tối đa, áp dụng đối với đơn vị cung ứng dịch vụ và các đối tượng sử dụng dịch vụ. Cụ thể như sau:

 
Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Thứ sáu, 08 Tháng 9 2017 09:10

Với mục tiêu trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước, ngày 01/9 /2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ này.

 
Quy định mới của Chính phủ về ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC)
Thứ năm, 07 Tháng 9 2017 09:54

Trong thời gian qua để thi hành Luật XLVPHC nhiều tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đã ban hành quyết định XLVPHC trên hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm bảo đảm trật tự, kỷ cương hành chính trong trong hoạt động điều hành xã hội. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, dẫn đến việc ban hành quyết định XLVPHC của một số tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có những sai sót về nội dung hoặc hình thức, dẫn đến việc tổ chức thi hành các quyết định XLVPHC thuộc các trường hợp này gặp nhiều khó khăn, thậm chí có trường hợp không thi hành được.

 
UBND tỉnh quy định mức chi công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
Thứ sáu, 01 Tháng 9 2017 13:30

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh (khóa IX), quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; ngày 29/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3148/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết này trên địa bàn tỉnh.

 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017
Thứ sáu, 01 Tháng 9 2017 09:07

Nhằm khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đồng thời đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngày 25/8/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 4568/KH-UBND về tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh, với nội dung, hình thức và chủ đề thực hiện như sau:

 
Quy định mới về xếp lương, thi nâng ngạch công chức
Thứ năm, 31 Tháng 8 2017 13:53

Ngày 15/8/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV và Thông tư 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức (Thông tư 05).

 
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021
Thứ năm, 31 Tháng 8 2017 10:32

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 (gọi tắt là Chương trình) và Kế hoạch thực hiện Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1163/QĐ-BTP ngày 24/7/ 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 4567/KH-UBND ngày 25/8/2017 để triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh; với những nội dung hoạt động như sau:

 
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trợ giúp pháp lý
Thứ năm, 24 Tháng 8 2017 07:56

Trợ giúp pháp lý (TGPL) là trách nhiệm của Nhà nước; tuy nhiên Nhà nước còn có chính sách hỗ trợ, khuyến khích, ghi nhận và tôn vinh các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp cho hoạt động TGPL. Để các hoạt động TGPL tuân thủ đúng pháp luật và quy tắc nghề nghiệp; đảm bảo tính kịp thời, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan nhằm bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người được TGPL; Luật TGPL năm 2017, quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động TGPL, như sau:

 
Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định như thế nào về đối tượng được trợ giúp pháp lý?
Thứ hai, 21 Tháng 8 2017 15:35

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 (Luật TGPL 2017); Luật này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11 (Luật TGPL 2006). Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số điểm sửa đổi, bổ sung trong Luật TGPL 2017 về những người thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý.

 
Kể từ ngày 25/9/2017, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp sẽ được chuyển giao về Văn phòng UBND tỉnh
Thứ hai, 14 Tháng 8 2017 09:54

Ngày 07/8 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, nhằm để kịp thời tạo khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan, đơn vị làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ trung ương đến địa phương.

 
Về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
Thứ sáu, 04 Tháng 8 2017 13:56

Ngày 15/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 9 trong tổng số 63