TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 69 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2018
Thứ ba, 30 Tháng 1 2018 10:03

Ngày 15 tháng 12 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 132/2017/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó, đối với cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2018, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

 
Quy định mới về chức danh nghề nghiệp viên chức công nghệ thông tin
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2018 09:26

Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 45/2017/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.

 
Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2018 09:20

Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Đối tượng áp dụng của Nghị định là các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị); các chức danh làm việc tại cơ quan, tổ chức đơn vị; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Sau đây là một số nội dung cơ bản của Nghị định:

 
Quy định về chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
Thứ tư, 24 Tháng 1 2018 08:24

Ngày 05/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Theo đó, Nghị định quy định một số nội dung cơ bản sau:

 
Quảng Nam cung cấp 412 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4
Thứ tư, 10 Tháng 1 2018 10:21

Triển khai thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành.

 
Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
Thứ tư, 10 Tháng 1 2018 08:42

Ngày 19/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước. Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư là các cơ quan, tổ chức (bao gồm: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước) và tổ chức, cá nhân liên quan sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử của cơ quan nhà nước.

 
Chính phủ quy định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
Thứ ba, 26 Tháng 12 2017 08:06

Ngày 05/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Theo đó, đối tượng, tiêu chuẩn áp dụng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ, gồm:

 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL)
Thứ ba, 26 Tháng 12 2017 07:48

Ngày 15/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL năm 2017. Nghị định gồm 22 Điều, quy định các nội dung: về điều kiện khó khăn về tài chính của người được TGPL; tổ chức và hoạt động của Trung tâm TGPL nhà nước (sau đây gọi là Trung tâm) và Chi nhánh của Trung tâm; chế độ, chính sách đối với Trợ giúp viên pháp lý và thù lao, bồi dưỡng, chi phí thực hiện vụ việc TGPL cho người thực hiện TGPL; thủ tục thanh toán vụ việc TGPL; thủ tục cấp, thu hồi và cấp lại thẻ cộng tác viên TGPL.

 
Quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Thứ tư, 13 Tháng 12 2017 10:10

Ngày 07/12/ 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

 
Những trường hợp không được tha tù trước thời hạn
Thứ hai, 04 Tháng 12 2017 09:54

Tính khoan hồng trong chính sách hình sự của Nhà nước ta được thể hiện qua rất nhiều quy định trong Bộ luật hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 12/2017/QH14, ngày 20/6/2017), đặc biệt là những quy định mang tính nguyên tắc được thể hiện ở phần các quy định chung. Cụ thể, tại Điều 66 Bộ luật hình sự 2015, quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện, là một chính sách hình sự vừa thể hiện được tính nhân đạo sâu sắc đối với người phạm tội đang chấp hành hình phạt tù vừa có ý nghĩa giáo dục, động viên những người đang chấp hành hình phạt tù khác phấn đấu hoàn lương, phục thiện để sớm trở lại hòa nhập với cộng đồng.

 
Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam
Thứ hai, 04 Tháng 12 2017 07:56

Ngày 06/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 121/2017/NĐ-CP quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 9 trong tổng số 65