TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 151 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND)
Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 14:19

Ngày 19/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban TTND. Theo đó, đối tượng áp dụng, gồm: Ban TTND cấp xã; Ban TTND ở cơ quan nhà nước; Ban TTND ở đơn vị sự nghiệp công lậpBan TTND ở doanh nghiệp nhà nước.

 
Những điểm mới của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017
Thứ sáu, 14 Tháng 7 2017 14:26

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (viết tắt là Luật TNBTCNN) năm 2017. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế Luật TNBTCNN năm 2009.

 
UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật tỉnh
Thứ sáu, 07 Tháng 7 2017 15:27

Để có cơ chế phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp tỉnh với các sở, ban, ngành liên quan và báo cáo viên pháp luật tỉnh; ngày 03/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2409/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật tỉnh. Dưới đây BBT giới thiệu một số cơ chế phối hợp nhằm bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (BCVPL) trên địa bàn tỉnh:

 
Một số điểm mới đáng chú ý trong Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) năm 2017
Thứ năm, 29 Tháng 6 2017 13:59

Ngày 20/6/2017 vừa qua, tại kỳ họp lần thứ 3, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa 14 thông qua Luật TGPL (sửa đổi) với nhiều nội dung mới quan trọng, đáp ứng được yêu cầu của công tác TGPL hiện nay, Luật có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2018, thay thế cho Luật TGPL 2006.

 
Quy định mới về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản
Thứ hai, 26 Tháng 6 2017 10:08

Ngày 12 tháng 05 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2017/TT-BTC quy định về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản. Theo đó, khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản cho một Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá thành được quy định như sau: Mức thù lao tối thiểu là: 1.000.000 đồng/01 Hợp đồng; Mức thù lao tối đa tương ứng từng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm, nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng/01 Hợp đồng.

 
Chính phủ ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)
Thứ sáu, 16 Tháng 6 2017 15:37

Ngày 13/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 49/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại các Nghị quyết: số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP; số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử; số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; và số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017.

 
Chính phủ quy định chế độ ưu đãi mới đối với người có công
Thứ năm, 15 Tháng 6 2017 08:34

Ngày 06/6/2017 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.417.000 đồng, bao gồm:

 
UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Thứ tư, 07 Tháng 6 2017 10:01

Nhằm tăng cường công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, ngày 05/6/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính (QLXLVPHC) và theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL) trên địa bàn tỉnh.

 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đấu giá tài sản
Thứ tư, 31 Tháng 5 2017 16:09

Ngày 16/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản. Dưới đây là một số nội dung đáng lưu ý:

 
Quy định mới về chế độ công tác phí và chi hội nghị
Thứ hai, 22 Tháng 5 2017 09:38

Ngày 28/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Theo đó, các mức chi cho chế độ đi công tác của cán bộ, công chức, viên chức đều được điều chỉnh tăng, cụ thể: Ngoài tiền lương do cơ quan, đơn vị cử người đi công tác chi trả, người đi công tác sẽ được hỗ trợ thêm phụ cấp lưu trú với mức 200.000 đồng/ngày; thời gian hưởng được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi kết thúc đợt công tác trở về cơ quan, đơn vị (bao gồm thời gian đi trên đường, thời gian lưu trú tại nơi đến công tác).

 
Danh mục lĩnh vực quan trọng ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia
Thứ tư, 17 Tháng 5 2017 07:49

Ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 632/QĐ-TTg về Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 9 trong tổng số 62