TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 79 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
Kể từ ngày 01/7/2017, công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án
Thứ tư, 29 Tháng 3 2017 13:42

Ngày 16/3/2017, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

 
Quy định mới về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2017 đến hết năm 2020
Thứ hai, 27 Tháng 3 2017 09:07

Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. 

 
Quy định kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
Thứ tư, 22 Tháng 3 2017 10:26

Ngày 28/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2017/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC). Theo đó, nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC thuộc ngân sách cấp nào do cấp đó đảm bảo và bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

 
Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Thứ sáu, 17 Tháng 3 2017 08:29

Ngày 13/03/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư.

 
Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Thứ hai, 06 Tháng 3 2017 13:57

Ngày 14/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 320/TT-BTC quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (sau đây gọi tắt là Thông tư 320). Qua đó, các đối tượng được hưởng chế độ bồi dưỡng khi tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

 
Bộ Tài chính hướng dẫn chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Thứ hai, 06 Tháng 3 2017 10:25

Để triển đảm bảo hoạt động cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ; ngày 16/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, Thông tư này quy định một số nội dung chính như sau:

 
Các hành vi bị Luật đấu giá tài sản nghiêm cấm
Thứ năm, 02 Tháng 3 2017 09:26

Ngày 17/11/2016, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa IV đã thông qua Luật đấu giá tài sản; Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017. Để bảo đảm chất lượng các hoạt động đấu giá tài sản, tăng cường cơ chế bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia đấu giá, Luật đấu giá tài sản quy định các hành vi bị nghiêm cấm đối với 5 chủ thể sau đây:

 
Điều kiện để công nhận một tổ chức tôn giáo mới
Thứ ba, 28 Tháng 2 2017 15:17

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. So với Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 2004, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó điều kiện để thành lập một tổ chức tôn giáo trực thuộc và điều kiện để công nhận một tổ chức tôn giáo mới cũng được sửa đổi. Cụ thể:

 
Kể từ ngày 15/02/2017, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể gởi đơn khởi kiện vụ án dân sự, vụ án hành chính qua mạng internet
Thứ ba, 28 Tháng 2 2017 14:02

Ngày 30/12/2016, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử. Giao dịch điện tử trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính là việc người khởi kiện, người tham gia tố tụng thực hiện thủ tục gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và việc Tòa án cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính.

 
Quy định mới về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
Thứ hai, 27 Tháng 2 2017 15:46

Ngày 15/2/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2017/TT-BTC quy định về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN).

 
Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định công bố Danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực năm 2016
Thứ năm, 23 Tháng 2 2017 09:49

Thực hiện Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL, ngày 21/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 538/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2016.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 10 trong tổng số 61