TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 129 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
Kể từ ngày 15/12/2016 chức năng kiểm soát thủ tục hành chính thuộc về Văn phòng Chính phủ
Thứ ba, 15 Tháng 11 2016 10:29

Ngày 11/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 150/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 150/2016).

 
UBND tỉnh ban hành quy định về khen thưởng trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”
Thứ sáu, 11 Tháng 11 2016 09:53

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3947/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng trong Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, Quyết định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; các xã; các thôn; các tổ chức, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả vào Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

 
Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020
Thứ năm, 10 Tháng 11 2016 14:18

Ngày 03/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, thôn đặc biệt khó khăn là thôn có 1 trong 2 tiêu chí sau: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

 
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công
Thứ năm, 10 Tháng 11 2016 10:07

Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công, ngày 02/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cụ thể:

 
UBND tỉnh công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành
Thứ hai, 31 Tháng 10 2016 08:27

Thực hiện Đề án cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 01/10/2015) và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; ngày 17/10/2016, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3614/QĐ-UBND công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, gồm 25 lĩnh vực với 155 thủ tục hành chính. Cụ thể:

 
Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Thứ ba, 25 Tháng 10 2016 14:42

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, các hình thức thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích gồm: Gửi hồ sơ giải quyết TTHC; nhận kết quả giải quyết TTHC; gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC.

 
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
Thứ hai, 17 Tháng 10 2016 13:48

Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, gồm: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, công thương, xây dựng, lao động thương binh và xã hội, tư pháp, sự nghiệp khác. Cụ thể:

 
Xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định
Thứ hai, 10 Tháng 10 2016 14:39

Ngày 05/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn xử dụng, quá hạn kiểm định. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số biện pháp sau:

 
Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 có lợi cho người phạm tội
Thứ sáu, 16 Tháng 9 2016 15:35

Để triển khai thi hành điểm a, b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội về các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 và các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 để thi hành các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015; ngày 13/9/2016, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn số 276/TANDTC-PC hướng dẫn như sau:

 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Thứ năm, 15 Tháng 9 2016 09:58

Ngày 09/9/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiên bắt buộc. Theo đó, Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

 
Một số chính sách mới về trợ giúp pháp lý Chính phủ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến trong Dự thảo Luật trợ giúp pháp lý sửa đổi
Thứ năm, 15 Tháng 9 2016 09:47

Ngày 22/8/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình số 269/TTr- CP gởi Quốc hội về Dự án Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) sửa đổi. Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với Dự án Luật này tại kỳ họp thứ 2 vào cuối năm 2016 và sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 3 vào giữa năm 2017. Dự án Luật TGPL sửa đổi có một số điểm mới sau đây:

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 10 trong tổng số 58