danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 13 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số quy định về bổ nhiệm chức danh cán bộ
Thứ sáu, 15 Tháng 6 2018 09:33

Để thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025; ngày 06/6/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam. Theo đó:

 
06 điều kiện để nhà đã xây trái phép không bị tháo dỡ, kể từ ngày 12/6/2018
Thứ năm, 14 Tháng 6 2018 10:35

Ngày 24/4/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BXD hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; ...

 
Quy định về thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thứ tư, 30 Tháng 5 2018 14:50

Ngày 21/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

 
Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
Thứ tư, 30 Tháng 5 2018 09:25

Ngày 25/5/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị  số 14/CT-TTg về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.

 
Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn về áp dụng án treo
Thứ ba, 29 Tháng 5 2018 08:24

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù.

 
UBND tỉnh ban hành tiêu chí xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính (VPHC) có nội dung phức tạp
Thứ ba, 29 Tháng 5 2018 08:23

Thực hiện khoản 17 Điều 3 Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC và điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh; ngày 23/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1609/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chí và thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý VPHC, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 
Chính phủ quy định mức xử phạt mới trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
Thứ sáu, 25 Tháng 5 2018 15:19

Ngày 12/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/ 9/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Theo đó, Chính phủ đã điều chỉnh mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm của cá nhân lên 50 triệu đồng, của tổ chức lên 100 triệu đồng.

 
Quy định mới về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Thứ tư, 16 Tháng 5 2018 11:51

Ngày 08/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Theo đó, Quyết định này áp dụng đối với cộng đồng dân cư thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và tương đương (gọi tắt là thôn, tổ dân phố) và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

 
Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ tư, 02 Tháng 5 2018 08:16

Ngày 10/3/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTP quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) bao gồm nội dung Bộ Tiêu chí; đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và biện pháp bảo đảm thực hiện. Cụ thể như sau:

 
Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp
Thứ năm, 26 Tháng 4 2018 15:29

Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp có quy định đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, bao gồm (i) Cây trồng: lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, cây ăn quả, rau; (ii) Vật nuôi: trâu, bò, lợn, gia cầm; (iii) Nuôi trồng thủy sản: tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra.

 
Lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm
Thứ sáu, 06 Tháng 4 2018 15:32

Ngày 03/4/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 370/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 10 trong tổng số 67