TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 67 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
Quy định quản lý, sử dụng phí thẩm định trong lĩnh vực đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, Thừa phát lại, thanh lý tài sản
Thứ tư, 04 Tháng 1 2017 07:42

Ngày 10/11/2016 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành 04 Thông tư bao gồm: Thông tư số 221/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá viên; Thông tư số 222/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập, hoạt động trong lĩnh vực trọng tài thương mại; Thông tư số 223/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực Thừa phát lại; Thông tư số 224/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên. Các Thông tư này quy định về mức nộp phí, tổ chức thu phí, quản lý và sử dụng phí thu được.

 
Kết quả công tác đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh
Thứ hai, 26 Tháng 12 2016 08:01

Để triển khai Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đồng thời quản lý, giáo dục, cai nghiện, chữa trị cho người nghiện ma túy đảm bảo đúng quy trình, thủ tục; trong những năm qua, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn nghiệp vụ, ban hành các văn bản chỉ đạo, đồng thời củng cố, kiện toàn cơ sở vật chất của Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, cai nghiện, chữa trị cho người nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bặt buộc.

 
Luật Đấu giá tài sản và nhiệm vụ của ngành Tư pháp trong việc tổ chức thực hiện Luật
Thứ năm, 22 Tháng 12 2016 14:13

Ngày 17/11/2016 tại kỳ họp thức hai, với 417/429 đại biểu tán thành (84,41%) Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Đấu giá tài sản gồm 8 chương, 81 điều. Đối tượng áp dụng của Luật đó là Đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản;Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng; Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá và cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản.

 
Thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về phí, lệ phí
Thứ ba, 20 Tháng 12 2016 08:45

Triển khai thực hiện Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí, ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 250/2016/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (HĐND cấp tỉnh), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Theo đó có 22 khoản phí và 07 khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh cụ thể như sau:

 
Bộ Tài chính bổ sung một đối tượng được miễn phí cấp lý lịch tư pháp
Thứ ba, 20 Tháng 12 2016 07:49

 

Đó là nội dung mới nhất được Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp lý lịch tư pháp.

 
Quy định mới về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
Thứ hai, 05 Tháng 12 2016 15:37

Ngày 29/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 159/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (gọi tắt là Nghị định số 59). Theo đó, vai trò của Ban thanh tra nhân dân được xác định: Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước để giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Thứ tư, 30 Tháng 11 2016 10:02

Ngày 18/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT).Trong đó, Nghị định quy định cụ thể về các hành vi vi phạm hành chính (VPHC), hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi VPHC, thẩm quyền lập biên bản VPHC, thẩm quyền xử phạt VPHC; trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt VPHC trong lĩnh vực BVMT.

 
Sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng chữ ký số
Thứ ba, 29 Tháng 11 2016 09:38

Ngày 21/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 156/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

 
UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Thứ tư, 23 Tháng 11 2016 15:12

Để triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; ngày 18/11/2016, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 4103/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành.

 
Kể từ ngày 15/12/2016 chức năng kiểm soát thủ tục hành chính thuộc về Văn phòng Chính phủ
Thứ ba, 15 Tháng 11 2016 10:29

Ngày 11/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 150/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 150/2016).

 
UBND tỉnh ban hành quy định về khen thưởng trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”
Thứ sáu, 11 Tháng 11 2016 09:53

Ngày 08/11/2016, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3947/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng trong Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, Quyết định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; các xã; các thôn; các tổ chức, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả vào Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 10 trong tổng số 59