TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 85 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
Thứ tư, 02 Tháng 8 2017 13:48

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; ngày 19/7/2017, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Theo đó:

 
Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Thứ tư, 02 Tháng 8 2017 10:37

Ngày 08/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 619/QĐ-TTg ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trước đó, ngày 17/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1980/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, trong đó quy định tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí thành phần 18.5 thuộc Tiêu chí 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Các văn bản này giao Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

 
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Thứ ba, 01 Tháng 8 2017 15:49

Triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (gọi tắt là Quyết định số 619), ngày 31/7/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 3940/KH-UBND triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh với những nội dung chính như sau:

 
Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND)
Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 14:19

Ngày 19/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban TTND. Theo đó, đối tượng áp dụng, gồm: Ban TTND cấp xã; Ban TTND ở cơ quan nhà nước; Ban TTND ở đơn vị sự nghiệp công lậpBan TTND ở doanh nghiệp nhà nước.

 
Những điểm mới của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017
Thứ sáu, 14 Tháng 7 2017 14:26

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (viết tắt là Luật TNBTCNN) năm 2017. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế Luật TNBTCNN năm 2009.

 
UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật tỉnh
Thứ sáu, 07 Tháng 7 2017 15:27

Để có cơ chế phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp tỉnh với các sở, ban, ngành liên quan và báo cáo viên pháp luật tỉnh; ngày 03/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2409/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật tỉnh. Dưới đây BBT giới thiệu một số cơ chế phối hợp nhằm bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (BCVPL) trên địa bàn tỉnh:

 
Một số điểm mới đáng chú ý trong Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) năm 2017
Thứ năm, 29 Tháng 6 2017 13:59

Ngày 20/6/2017 vừa qua, tại kỳ họp lần thứ 3, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa 14 thông qua Luật TGPL (sửa đổi) với nhiều nội dung mới quan trọng, đáp ứng được yêu cầu của công tác TGPL hiện nay, Luật có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2018, thay thế cho Luật TGPL 2006.

 
Quy định mới về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản
Thứ hai, 26 Tháng 6 2017 10:08

Ngày 12 tháng 05 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2017/TT-BTC quy định về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản. Theo đó, khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản cho một Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá thành được quy định như sau: Mức thù lao tối thiểu là: 1.000.000 đồng/01 Hợp đồng; Mức thù lao tối đa tương ứng từng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm, nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng/01 Hợp đồng.

 
Chính phủ ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)
Thứ sáu, 16 Tháng 6 2017 15:37

Ngày 13/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 49/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại các Nghị quyết: số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP; số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử; số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; và số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017.

 
Chính phủ quy định chế độ ưu đãi mới đối với người có công
Thứ năm, 15 Tháng 6 2017 08:34

Ngày 06/6/2017 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.417.000 đồng, bao gồm:

 
UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Thứ tư, 07 Tháng 6 2017 10:01

Nhằm tăng cường công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, ngày 05/6/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính (QLXLVPHC) và theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL) trên địa bàn tỉnh.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 10 trong tổng số 63