TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 118 khách Trực tuyến
Văn bản, chính sách mới
Những trường hợp không được quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân kể từ ngày 01/7/2017
Thứ ba, 16 Tháng 5 2017 14:52

Ngày 14/4/2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn các trường hợp Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện.

Theo đó, Nghị quyết quy định đối với người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không có quyền khởi kiện ra trước TAND để bảo vệ quyền và lợi ích:

 
Hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo
Thứ hai, 15 Tháng 5 2017 10:05

Ngày 31/3/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2017/TT-VPCP hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Công báo điện tử cấp tỉnh được đăng trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh.

 
Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở
Thứ sáu, 12 Tháng 5 2017 10:21

Để tạo điều kiện cho các bên tham gia hòa giải thành ở cơ sở thực hiện việc đề nghị Tòa án nhân dân công nhận kết quả hòa giải thành theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, sau khi thống nhất với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn như sau:

 
Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
Thứ năm, 11 Tháng 5 2017 15:47

Nghị định số 53/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 08/5/2017 quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng. Theo đó, kể từ ngày 25/6/2017, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng phải có giấy tờ hợp pháp về đất đai. Cụ thể đó là giấy tờ thuộc một trong các loại sau:

 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Thứ năm, 11 Tháng 5 2017 10:19

Ngày 08/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 619/QĐ-TTg quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

 
Thủ tướng Chính phủ quyết định mở rộng đối tượng trợ cấp xã hội giai đoạn 2017 - 2025
Thứ hai, 24 Tháng 4 2017 10:33

Ngày 14/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 488/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030". 

 
Kể từ ngày 01/7/2017, công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án
Thứ tư, 29 Tháng 3 2017 13:42

Ngày 16/3/2017, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

 
Quy định mới về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2017 đến hết năm 2020
Thứ hai, 27 Tháng 3 2017 09:07

Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. 

 
Quy định kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
Thứ tư, 22 Tháng 3 2017 10:26

Ngày 28/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2017/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC). Theo đó, nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC thuộc ngân sách cấp nào do cấp đó đảm bảo và bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

 
Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Thứ sáu, 17 Tháng 3 2017 08:29

Ngày 13/03/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư.

 
Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Thứ hai, 06 Tháng 3 2017 13:57

Ngày 14/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 320/TT-BTC quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (sau đây gọi tắt là Thông tư 320). Qua đó, các đối tượng được hưởng chế độ bồi dưỡng khi tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 10 trong tổng số 62