Liên kết web

tu-phap

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 24 khách Trực tuyến
gop y BLDS

UBND tỉnh ban hành kế hoạch rà soát thủ tục hành chính thường xuyên – năm 2015

Cập nhật: Thứ năm, 16 Tháng 4 2015 08:38

Ngày 13/4/2015, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 1454/KH-UBND về rà soát thủ tục hành chính (TTHC) thường xuyên năm 2015 nhằm tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính nhà nước. Về nhiệm vụ cụ thể, Kế hoạch cũng hướng tới việc kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các TTHC không cần thiết, giảm thiểu tối đa chi phí thời gian, tài chính phát sinh cho xã hội do tuân thủ TTHC.

Đại Lộc tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản luật mới

Cập nhật: Thứ sáu, 10 Tháng 4 2015 14:36

11065091 372722872931295 461332842 oSáng ngày 08/4/2015, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Hôn nhân & gia đình, Luật Hộ tịch, Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đầu tư công cho hơn 120 đại biểu là cán bộ chủ chốt của huyện và các địa phương.

Mấy suy nghĩ về Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Cập nhật: Thứ sáu, 10 Tháng 4 2015 07:38

Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (gọi tắt là Luật giám sát của QH - HĐND), nếu được Quốc hội thông qua sẽ làm nền tảng cho hoạt động giám sát của QH, HĐND và đại biểu của hai cơ quan này phát huy được tính chủ động về quyền năng pháp lý của mình, định hướng cho mọi hoạt động của xã hội đi vào nền nếp.

Quy định mới về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Cập nhật: Thứ hai, 13 Tháng 4 2015 16:26

 

Ngày 14/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, Nghị định tạo khung pháp lý để các bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ ban hành các văn bản quy định về cơ chế tự chủ đối với các lĩnh vực cụ thể phù hợp với đặc thù của ngành, lĩnh vực.

Hỏi về quy định pháp luật đền bù

Ngày gửi: 18/08/2014; Người gửi: Nguyễn Văn Anh; Email: doanduyxuyen@gmail.com; Điện thoại: 0905877487; Lượt xem: 95
Tôi có một mảnh đất ở, do làm ăn xa nên tôi chưa xây nhà để ở, đã bị thu hồi; ngoài mảnh đất này tôi không còn mảnh đất nào khác trên địa bàn xã; UBND xã đã xác nhận tôi không có chổ ở nào khác tại địa phương. Hộ khẩu tôi hiện đã chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. Ban Đền bù không bố trí đất ở cho gia đình tôi vì cho rằng tôi không thuộc diện phải di chuyển chổ ở, nên chỉ trả tiền cho gia đình tôi. Vậy, tôi xin hỏi Ban đền bù làm như thế có đúng không?
Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
Nghị định số 20/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Quyết định 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 3535/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 Ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyết định Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" của tỉnh.
Thông tư số 02/2014/TTLT- BNV- UBDT chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách CB,CC,VC người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ- CP ngày 14/1/2011 của CP về công tác dân tộc
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 – 2020
Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

qoffice
Thăm dò ý kiến

Theo bạn hiện nay công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Quảng Nam như thế nào !
 
Theo bạn, Bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ một cửa tại Sở Tư pháp hiện nay như thế nào !