Liên kết web

tu-phap

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 200 khách Trực tuyến
gop y BLDS

Kết quả bước đầu triển khai cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp Năm 2013 trên địa bàn tỉnh

Cập nhật: Thứ ba, 26 Tháng 5 2015 09:13

IMG 20150525 091741Xác định việc tổ chức thành công cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2015 và là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành Hiến pháp và pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân; Ban Tổ chức cuộc thi của tỉnh đã thường xuyên đăng tải các tài liệu liên quan đến cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (được Website của các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố liên kết) để tạo điều kiện cho người tham gia dự thi tham khảo trả lời câu hỏi đúng trọng tâm và đúng định hướng nội dung của cuộc thi.

Huyện Đại Lộc tăng cường tuyên truyền pháp luật đến các xã, thị trấn

Cập nhật: Thứ tư, 27 Tháng 5 2015 14:23

Sáng ngày 26/5/2015, Phòng Tư Pháp huyện Đại Lộc phối hợp với UBND xã Đại Quang tổ chức Hội nghị tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành cho các đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ, công chức UBND xã và các Trưởng, Phó thôn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã.

Những điều còn bất cập trong Dự thảo Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)

Cập nhật: Thứ tư, 27 Tháng 5 2015 14:29

Có thể nói Dự thảo Luật Tố tụng hành chính (Luật TTHC) được công bố lần này cơ bản đã sửa đổi, bổ sung được những vướng mắc, bất cập của Luật TTHC năm 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2013, sẽ góp phần vào việc giải quyết có hiệu quả hơn các vụ án hành chính trong thời gian tới. Song, theo chúng tôi,  Dự thảo lần này vẫn còn một số nội dung cần được tiếp tục xem xét sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hơn nữa.

Một số nội dung bạn cần quan tâm trong Luật căn cước công dân

Cập nhật: Thứ ba, 26 Tháng 5 2015 09:20

Nhằm bảo đảm yêu cầu hiện đại hóa giấy tờ về căn cước công dân, theo hướng ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, phù hợp với xu hướng của các nước trên thế giới; ngày 20/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật căn cước công dân. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

Hỏi về quy định pháp luật đền bù

Ngày gửi: 18/08/2014; Người gửi: Nguyễn Văn Anh; Email: doanduyxuyen@gmail.com; Điện thoại: 0905877487; Lượt xem: 95
Tôi có một mảnh đất ở, do làm ăn xa nên tôi chưa xây nhà để ở, đã bị thu hồi; ngoài mảnh đất này tôi không còn mảnh đất nào khác trên địa bàn xã; UBND xã đã xác nhận tôi không có chổ ở nào khác tại địa phương. Hộ khẩu tôi hiện đã chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. Ban Đền bù không bố trí đất ở cho gia đình tôi vì cho rằng tôi không thuộc diện phải di chuyển chổ ở, nên chỉ trả tiền cho gia đình tôi. Vậy, tôi xin hỏi Ban đền bù làm như thế có đúng không?
Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
Nghị định số 20/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Quyết định 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 3535/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 Ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyết định Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" của tỉnh.
Thông tư số 02/2014/TTLT- BNV- UBDT chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách CB,CC,VC người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ- CP ngày 14/1/2011 của CP về công tác dân tộc
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

qoffice
Thăm dò ý kiến

Theo bạn hiện nay công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Quảng Nam như thế nào !
 
Theo bạn, Bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ một cửa tại Sở Tư pháp hiện nay như thế nào !