Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam Đại hội nhiệm kỳ V (2014- 2018)

Trong 02 ngày 30-31/3/2014, tại Hội trường Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Đại hội tổng kết công tác nhiệm kỳ thứ IV (2010-2014) và đề ra phương hướng nhiệm kỳ V (2014 – 2018).

Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam Đại hội nhiệm kỳ V (2014- 2018)

Cập nhật: Thứ ba, 01 Tháng 4 2014 15:02

Trong 02 ngày 30-31/3/2014, tại Hội trường Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Đại hội tổng kết công tác nhiệm kỳ thứ IV (2010-2014) và đề ra phương hướng nhiệm kỳ V (2014 – 2018).

Công an tỉnh mở lớp tuyên truyền pháp luật tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh

Cập nhật: Thứ hai, 14 Tháng 4 2014 10:12

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-CAT-PV11 ngày 16/01/2014 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2014. Ngày 11/4/2014, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Công an tỉnh và Công an huyện Phú Ninh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã này tổ chức lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật với sự tham dự của hơn 100 người dân địa phương, trong đó có hơn 50 đối tượng là thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

Quy định mới về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

Cập nhật: Thứ sáu, 11 Tháng 4 2014 07:31

Ngày 04/4/2014 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2014 quy định về  tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Nghị định 24) thay thế Nghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Nghị định 13) và Nghị định 16/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 của Nghị định 13 (gọi tắt là Nghị định 16).

STT Số hiệu Trích yếu
1 20/2013/TT-BTP Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
2 09b/2013/TT-BTP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP
3 62/2013/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch
4 04/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật công chứng
5 59/2012/NĐ-CP Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật
6 18 /CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 16/2012/QĐ-UBND Quyết định quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 05/2012/TT-BTP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
9 15/CT-TTg Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
10 04 /2012/TTLT-BTP- TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
11 22/2012/TTLT/ BTC- BCA Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người
12 233/QĐ-BTP Quyết định về việc ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012
13 08/2012/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng
14 2/ 2012/QĐ-UBND Ban hành quy trình xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh
15 01/2012/TTLT-BTP-UBDT Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số